آخرین خبرهااسلایدرخبر داغیادداشت

هزینه ی بالای تست کرونافاجعه بزرگ درکنترل آن/به قلم علی علیپور مدیر مسئول همای گیلان

تست کرونازمان های دورتر باید به دنبال مطلبی می گشتیم تادرخصوص آن مقاله ای بنویسیم . اماامروز دربین مطالب متعدد درمی مانیم که به کدام موضوع بپردازیم .آیا این حجم نوشتار،تاثیری درروندتوسعه کشورداردیا مصداق «گوش اگرگوش تو وناله اگرناله ماست /آنچه البته به جایی نرسدفریاداست»موردعنایت مسئولین می باشد.

نمی دانیم ازتبعیض بگوییم یا از رانت صحبت کنیم یا تعرض به بیت المال و…اماموضوعی که سلامت جامعه رابه خطرانداخته است وباعث رکوداقتصادی شده است وچه بسا موجب مرگ برخی ازافرادجامعه شده است کوروناست.اینکه تلاش زیادی جهت کنترل این بیماری صورت گرفته است وخادمان سلامت بی وقفه تلاش کرده اندوحتی ازجان خودگذشته اند و یا اینکه هنوزعلم کافی نسبت به دلایل بروزاین بیماری وجودندارد،جای هیچ بحثی نیست .امامی توان پرسیدچگونه می خواهیم نسبت به کنترل یاریشه کن کردن این بیماری گام برداریم درحالیکه رایگان بودن تست کرونابرای افرادزیر۶۰سال حذف شده است. ازمردم عزم جدی در مقابل این ویروس تقاضامی شود،اماوزارت بهداشت نظم متوالی درجهت صدوربخشنامه های خودندارد.البته تجربه ثابت نموده است صدوربخشنامه هادرجهت اجرای قانون جدید، بدواً نفع مقطعی داشته است اماگذشت زمان ، مشخص کننده هدف غایی مسئولین بوده است.سالها می گذرد، هنوز قانونی مشاهده نشده است که نسبت به قانون قبلی منافع مردم را افزون کند.به طورمثال مدارس بایدتاپایان متوسطه براساس اصل ۳۰قانون اساسی رایگان باشداین اصل بدیهی ترین خواسته مردم است زیرا پایه واساس توسعه کشور،اموزش وپرورش است. اگر برای تحصیل دانش آموزان که تضمین کننده آینده کشورماست هزینه نشود،برای چه باید هزینه شود؟این درحالیست که سالهااولیای محترم هزینه سرانه دانش آموزی که وظیفه دولت است را پرداخت می نمایند.اگرمقایسه شودبا هزینه سرانه دانش آموزی کشورهای پیشرفته ، قطعاً به دلایل موفقیت آنها پی خواهیم برد.اکنون که کشوردرشرایطی حساس قرارگرفته است، تنها درصورتی موفقیت حاصل می شود که دولت ومردم درکنارهم باشند.وقتی مشاهده می شود که میزان مرگ ومیرنسبت به ماه های گذشته افزون شده است آیا رواست که وزارت بهداشت رایگان بودن تست کروناراحذف و۲۳۲هزارتومان ازتست دهندگان دریافت کند؟به نظراین وزارتخانه محترم اینگونه باید نسبت به کنترل این بیماری گام برداشت؟وقتی وزارت بهداشت هنوزنمی تواند نسبت به رعایت فاصله اجتماعی درمطب پزشکان گام موثری بردارد،چگونه می توانددربقیه بخش هاموفق شود!؟
یا وقتی که رییس جمهور دستور برپایی هرچه باشکوه تر محرم را صادر میکند ،بی شک نگرانی ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر در جامعه افزایش میبابد .اگرچه ارتباط قلبی مردم و آقا امام حسین رابطه ای ناگسستنی است ،اما مدیریت عذاداری ها که تضمین کننده ی سلامت جامعه باشد باید در دستور کار قرار گیرد .
به نظرمی رسدمبتلاشدن فله ای ۲۵میلیونِ دوم وسوم، تنهاسیاست رهایی ازاین معضل اجتماعی بزرگ می باشد.البته این مهم بایددربرنامه کاری نمایندگان محترم باشد که فعلا مشغول عزل و نصب های مدیران هستند!

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن