آخرین خبرهااستان هااسلایدرفرهنگی و هنری

اختصاصی / کارنامه مدیریت یک زن در اداره ارشاد/ مثبت یا منفی؟!

نادری

کارنامه مدیریت یک زن در اداره ارشاد/ مثبت یا منفی؟!

درباره فعالیت فرهنگی خانم نگار نادری

اختصاصی تدبیر شرق – معصومه میر احسان : موانع متعدد شکوفایی توانایی های بانوان تحصیل کرده، مدیر، مدبّر ، دارای حس مسئولیت  فراوان و روش سالم در پیشبرد مشتاقانه امور در شهر ها فراوان است.

در این یادداشت می خواهم از تلاشهای یک بانوی مدیر و مدبّر و توانا ، خانم نادری که کار مدیریت اداره ارشاد لاهیجان را به عهده دارد سخن بگویم  و کار درخشان اخیر و فعالیت های فرهنگی اش، هر چند مایلم ذکری هم از خانم شهابیان و پروانه  محسنی آزاد همسر گرامی مرحوم نجدی کنم و یادآوری نمایم بانوان مقتدر و فرهنگمندی در شهر ما هستند که در سایه قرار گرفته اند ، زندگی  به ما می آموزد که بسیاری اوقات مکان ها ، به سبب افرادی که درآن سکنی گزیده اند ، نامدار و ارجمند می شوند . لاهیجان شهری است با نام های بزرگ که از گذشته های دور و بویژه از هزاران سال پیش و زمان آل بویه و خصوصاً از دوران صفویه تا امروز ، مایه شرافت شهر بوده اند . چه گسی دانشمند ریاضی دان و ستاره شناس گوشیار دیلمی و عبدالرزاق لاهیجی و حزین لاهیجی و … را فراموش می کند .

در تاریخ معاصر هم گاه نام هایی در سطح ملی و گاه در دنیا درخشیده اند، بیژن نجدی در لاهیجان سکنی داشت و ناموری او به شهر ما بزرگی بخشید و ای کاش روزی با بزرگداشت زنی که به عنوان همسرش در سایه قرار دارد و توانایی های بزرگی از خود ظاهر ساخته؛ امکانات ایفای نقش اجتماعی زنان ما آشکار می شد .

کسی نمی پرسد آن نویسنده ماندگار تا چه حد مانایی خود را مدیون زنی فرهیخته و بردبار و پایدار یعنی پروانه محسنی آزاد، همسر عزیز نجدی و دوست نازنین ماست .

***

موفقیت مدیریتی خانم نادری ، اثبات کننده آن است که تا چه میزان ارتقاء مدیران در فضای تخصصی یک کار از مراتب تجربی سطوح پایه به بالا ، نتایج ثمر بخش و عالی به بار می آورد.

مدیریت خانم نادری در لاهیجان ، ابتکارات و فعالیت های ایشان سندی بر ضرورت نفی مدیریت رانت خوار و نالایق و گزینش مدیران متخصص و مسئولیت پذیر برای نجات اوضاع ویران مدیریتی کشور است و البته از مدیر کل استان برای این گزینش باید سپاسگزار بود .

قاعدتاً در واکاوی گردهمایی جشن داستان نویسی بیژن نجدی ، باید از خانم شهابیان دوست عزیز داستان نویسم تقدیر کنم ، اما به دلایلی ترجیح می دهم  به یک مسئله عمومی تر بپردازم .یعنی قصدم از این یادداشت نه تنها تحسین از شخصیت فرهنگمند،کنشمند ، بلکه همچنین قدردانی از خانم شهابیان، شخصیت احترام برانگیز  و توانمند و سازمانده یک بانوی لاهیجانی بنام خانم نگار نادری ، رئیس اداره  فرهنگ  و ارشاد لاهیجان بلکه چیزی فراتر از این است . نخست یادآوری کنم عادت ناپسندی در بسیاری از مردم شهر ما ، بلکه سرزمین ما وجود دارد که باید علیه آن برخاست . این ویژگی فراگیر،  بی اعتنایی به وظیفه  هر شهروند  آگاه نسبت به عمل درست و درستکاری های چهره های ارجمند شهروندی و تقدیر و تشویق برای تداوم امر نیک است ! ما عادت کرده ایم که نفی گرایی و بی اعتنایی را نشانه ای از روشن فکری و شخصیت سازش ناپذیر و مستقل و آگاه و مهم خود بدانیم و نفی گرایی افراطی را ، گویای خصوصیت انقلابی و آرمان گرایی خود بشماریم و با همین شیوه در حقیقت به بهایی ارزان ،می کوشیم برای خود جایگاه یک شهروند معتبر و والا مرتبه را تدارک ببینیم ، بی خبر از آن که این ویژگی یکی از بدترین بیماری های مدرنیسم ایرانی  و مانع ادراک درست بحران ها و فعالیت درست کارانه و مسئولانه برای  رفع کاستی هاست و باید از روان ما زدوده  شود . خصوصاً ، درک نازل  بسیاری ، آن جاست که دردشناسی ریشه دار اجتماعی را تنها در نگاه تک بعدی «سیاسی» و هیاهو و جنجال های خشمگینانه سیاست بازانه محصور و زندانی می کنند، اما از منظر جامعه شناسی هرگز هیچ تحول اساسی در اجتماع رخ نمی دهد مگر آن که گروه های مختلف مردم، در گام نخست هم آگاه و هم عامل به آگاهی اجتماعی خود باشند و با کنار نهادن نفی گرایی بیمار گونه ، ذهنی انگار، فاقد شناخت عادلانه جزییات امور، و نفی کاهلی و پاسیفیسم و انفعال ، همچنین با فعالیت مثبت و ثمر بخش، برای اصلاح امور به سود تکامل استانداردهای زندگی اجتماعی ، بکوشند روش درستی در نقد و زدودن عملی کاستی ها و امراض اجتماعی و بحران ها به کار گیرند .

***

یکی از نمونه های عملی و درخشان کار فعالانه و مدیریت موفق برای فائق آمدن بر مشکلات زندگی ما در لاهیجان، کار خانم نگار نادری است و. همان گونه که گفتم این نوشته صرفاً قصد ستایش و سپاس از ایشان را ندارد . هر چند چنین تحسینی شایسته اوست . بلکه مهمتر از آن هدف من نشان دادن یک الگوی گامهای درست شهروندی، عمل مثبت و نشان دادن نمونه ای از کار پر اهمیت زنان در جامعه ماست . زنانی که در بسیاری اوقات  تا به دست آوردن حقوق اجتماعی خود راهی طولانی در پیش دارند  و نفی                نگرش های ارباب ور عیتی و کهنه که متأسفانه به ناحق ، نقاب دین به چهره می زنند و با اسلحه ای    تحریف آمیز ، می کوشند حقوق فطری  زنان را زیر پا بگذارند ، کار یک روز و دو روز نیست، و صبر و دانش و کار خستگی ناپذیر می طلبد.

***

 خانم نگار نادری در دوران مدیریت فرهنگی شان در لاهیجان اثبات کرده اند که زنان ما هم دارای چند ویژگی ممتاز در اداره امور کلان اند :

۱-خستگی ناپذیری و بردباری در چالش با مدیریت مردانه که در دوره های مختلف ،گاه سبب زیان های بزرگی به فرهنگ شهر ما و فعالیت های پیشرو شد .بگذریم از دوران فعالیت پویای حجت الاسلام یوسفی

۲-بدست آوردن جایگاهی که حق زنان است در جامعه احراز کنند ، با کسب دانش و تلاش پیگیر در تجربه عملی و مدیریتی از پایه و نه با استفاده از رانت هایی که مدیران سفارشی و دارای جهل نسبت به حوزه مدیریتی خود دارند و نور چشمی های مخرب تکالیف اجتماعی و امور حیاتی شهر می شوند و با بند و بست و رشوه و انواع روشهای نامشروع عنان اداره شهر را به دست می گیرند و فساد و تباهی به بار می آورند و تاثیرش را در شوراهای پاره ای شهرها می توان دنبال کرد .

۳-احاطه علمی و عملی در سازماندهی امور فرهنگی نشان می دهد که زنان تنها سلاحی که برای اثبات حقانیت و صلاحیت خود دارند ، کار درست و تدبیر و صداقت و مسئولیت و تلاش ثمر بخش است و در برابر این پایداری ،بالاخره مدیریت کهنه و غلط، تسلیم می شود و از دور خارج می گردد.

۴-غلبه بر حسد ، سنگ اندازی های ناسپاسانه ی مردان رانت خوار و البته با یاری مدیران فهیم و پیشگام و سالم ، نظیر مدیر کل اداره ارشاد استان ممکن بوده که این نشان می دهد در زندگی و مدیریت نباید مردان و زنان را رویاروی هم قرار داد و تحت تأثیر افکار سخیف و نامعقول و مُدهای انحرافی بود . بلکه افراد مصلح و خواهان اصلاح امور چه مرد چه زن باید دو برابر افراد فاسد، مدیران رانت خوار و کهنه اندیش و فرصت طلب و ناتوان ، در جهت آبادی ایران و نجات از هرج و مرج  و تباه کردن زندگی ایرانی بکوشند و شانه بالا نیندازند .

۵-وقتی فساد همه جا را پر کرده باشد ، راه چاره  نابود کردن ایران ، یا تحویل آن به اجنبی و سلطه گران بیگانه که مطامع غارت دارند و دلشان برای ما نمی سوزد نیست، بلکه بنا به ضرب المثل :« کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من » ، راه حل  اتحاد افراد سالم در برابر فساد و فاسدان و کار و تلاش مردمی و مسئولانه است .

۶-این که خود خانم نگار نادری سر جای خود قرار دارد ، فاش می سازد که چرا بسیاری از مدیران مرد، ناکارآمد هستند، زیرا آنان سر جای خود قرار ندارند و با ارتباط های رانت خوارانه مشاغلی را تصاحب کرده اند که توان مدیریت آن را ندارند . خانم نگار نادری قبل از هر چیز هنرمندی تحصیلکرده در رشته هنر و فرهنگ است، از سوی دیگر تجربه مدیریتی او در اداره امور از پایه رشد کرده و موقعیتی بادکنکی و رانتی نداشته اند ، بدیهی است چنین مرد یا زنی ، حتماً در کارش موفق خواهد بود .

۷-گردهمایی جایزه داستان نویسی بیژن نجدی، یکی از درخشان ترین رخدادهای منظم و دقیق و درست فرهنگی در شهر ما بود که با کار مشترک خانم شهابیان ، بانوی داستان نویس و خانم  نادری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد و البته حمایت آقای  دکتر فاضلی ، به خوبی سرانجام یافت و مایه آبرو اعتبار این حضرات در پیشگاه مردم شهر شد و حتماً فراموش نخواهد شد .

با این اوصاف می توان امید بستزنان فعال و متخصص و دارای سلامت کاری مثل خانم نادری از بسیاری از مردانی که با انواع فساد و خرید آراء و ناتوانی و انفعال و بی دست و پایی و خرابکاری ، دوران نمایندگی خود را به پایان می برند ، نماینده بهتری برای شهر ما باشد .

۸- ما باید از بانوان کارآمدی چون خانم نگار نادری با این دلایل دفاع کنیم . هر چند در ایران رایج است که مدیریت ارتجاعی و رانت خوار به محض درخشش مرد و زنی و کار صادقانه ای ، تلاش می کند آن ها را سرنگون سازد .

۹-با این اوصاف برای بسط فرهنگ و ارزشهای معنوی در لاهیجان تقاضا می کنم همه همشهریان ما از مدیرانی نظیر خانم نادری در جهت پایان دادن به اینهمه بی فرهنگی رواج یافته پشتیبانی کنند

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن