آخرین خبرهااجتماعیملییادداشت

خطر در کمین ساختمان های ناایمن شهر تهران/ سید مهدی محمدی

یادداشت

یادداشت تدبیرشرق// سید مهدی محمدی- دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار 

حوادث تلخ در سراسر این کره ی خاکی، بنابه دلایل مختلف، بهوقوع می پیوندند و دراین رخدادها معمولا علاوه بر خسارات مالی،تلفات جانی نیزمتوجه انسان ها می شود. زمانی پلاسکو درتهران،زمانی متروپل در آبادان و ده ها نمونه دیگر که هرکدام درجایخود، متأثر کننده بوده اند و اکنون نیز، آتش سوزی مجتمع ۱۵۳در خیابان بهار تهران که منجر به شهادت فرمانده ایستگاه ۱۲۰آتش نشانی شد. درباره ریزش احتمالی یا بروز آتش سوزی هایمهیب ساختمان های فرسوده و یا بناهایی که در آن ها، قوانیننظام مهندسی رعایت نشده و علاوه بر اشکالات مهندسی، از حیثکاربرد مصالح نیز دچار مشکل هستند، ازسوی متخصصان،نخبگان، اهالی رسانه، برخی مسئولان و همه کسانی که دلسوزجامعه و مردم هستند، هشدارهای لازم و مکرّر داده شده، مع الاسفپس از هرحادثه و بالاگرفتن اوج انتقادات و در پی آن؛ وعده یمسئولان، مجدّدا این تحرّکات فروکش کرده، اوضاع به حالت عادیبرگشته، انگار نه انگار حادثه ای اتفاق افتاده، ساختمانی ریزشکرده و خساراتی به بار آمده و تلفاتی در پی داشته است! هنوز بهیاد داریم که چگونه ساختمان های تاریخی حسن آباد طعمه حریقشدند، حادثه غم انگیز آتش سوزی و انفجار ساختمان مرکزسیمامهر شمیران و حوادث دیگر هنوز در حافظه مردم ماندگاراست. برآوردها درخصوص تعداد ساختمان های ناایمن در سطحتهران؛ متناقض است و مسئولان و متولیان مرتبط هریک دراین بارهاعداد و ارقام متفاوتی رااعلام می کنند و براین اساس هنوز تعدادچنین ساختمان هایی، به روشنی مشخص نیست! محسنهاشمی؛ رییس اسبق  شورای شهر تهران، تعداد ساختمان هایناایمن تهران را ۳۳ هزار واحد ساختمانی اعلام کرده، در حالی کهپیش از آن زهرابهرام نژاد؛ عضو سابق هیئت رئیسه شورای شهرتهران در این باره گفته بود: بر اساس بررسی های انجام شده،تاکنون ۲۶ هزار ساختمان ناایمن درسطح شهر تهران وجود دارد. همچنین زهرا صدراعظم نوری؛ رییس سابق کمیسیون سلامتشورای شهر تهران، طبق گفته سازمان آتش نشانی تهران، اینتعداد را ۲۲ هزار ساختمان اعلام کرده است. جالب تر این که دربررسی علل کُندی روند ایمن سازی این ساختمان ها برخی خلاءهای قانونی را مانع اصلی قلمداد کرده اند و برخی برعکس، قائلبه خلاء قانونی برای پیشبرد ایمن سازی ها نیستند. بااین وجود؛مسئولان درباره ایمن سازی ها همواره وعده و وعید داده اند، اماهیچ یک از این وعده ها تاکنون جنبه عمل به خود نگرفته است،مانند وعده ی تعریف و سامان دهی سامانه ویژه و برخط اعلامفهرست و مشخصات ساختمان های ناایمن که تاکنون محقّق نشدهاست. همه ی این توضیحات یک طرف، حسّاسیّت موضوع وخطرات فزاینده عدم رسیدگی به ساختمان های ناایمن، ازسویدیگر هر انسان دلسوز و عاقل رالاجرم به واکنش وادار می کند. زلزله خوی، زلزله ازگله و قصرشیرین در کرمانشاه، زلزله بم، زلزلهرودبار و اخیرا زلزله مهیب در حداقل ۱۱ استان ترکیه که خسارات وتلفات وحشتناکی برجای گذاشت و بیش از یک و نیم میلیون نفر رابه کلی آواره وبی سرپناه کرد، همه به ما هشدار می دهند که بایداین مساله راکاملا جدی بگیریم و مسئولان مرتبط در سازمان ها ونهادهای شهری، به ویژه موسسات و نهادهای نظارتی بایستیبدانند که اگر خدای ناکرده مشابه زلزله ترکیه درتهران، رخ دهد،شاهد تلفات و خساراتی به مراتب بیش تر و گسترده تر از ترکیهخواهیم بود، حادثه ای که در صورت وقوع نظم اجتماعی واقتصادی و زندگی عادی تعداد بی شماری از هموطنان را، مختل وهزینه های فوق العاده هنگفتی را بر ملت ایران، تحمیل خواهدنمود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا