اسلایدرتدبیر ورزشیفوری

محسن خاکزاد رئیس هیات والیبال استان گیلان شد

محسن خاکزاد

صبح امروز با برگزاری مجمع عمومی، محسن خاکزاد با ۱۴ رای اعضای مجمع انتخابات ریاست هیات والیبال گیلان به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

گفتنی است محسن خاکزاد، ریاست هیات گلف استان گیلان را نیز در کارنامه خود دارد.