آخرین خبرهااسلایدرخبر داغسیاسی

بازگشت فرداد قنبری به شورای شهر سیاهکل | با حمایت قاطع از شهردار ، شهر را به ثبات مدیریتی بازخواهیم گرداند | در یکسال باقیمانده خدماتی در شان مردم سیاهکل انجام خواهیم داد