آخرین خبرهااستان هااسلایدرخبر داغ

طبق ابلاغیه استانداری گیلان؛ مدیران میانی و کارمندان مامور به خدمت در استانداری، به محل کار اصلی خود باز می‌گردند

کارمندانطبق ابلاغیه استانداری گیلان؛ مدیران تا سطح بخشدار و معاون فرماندار که از دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر به استانداری گیلان مامور به خدمت شده‌اند، نمی‌توانند