آخرین خبرهااسلایدربین المللخبر داغ

صدور مجوز «تصویربرداری از مدل‌های زن جهان در مدینه» جنجالی شد

تصویربرداری از مدل‌های زن جهان در مدینهتصمیم عربستان سعودی درخصوص صدور مجوز فیلم برداری از مدل های زن جهان در یکی از مناطق مدینه منوره به هدف تهیه تیزرهای تبلیغاتی، موجی از انتقادها و جنجال ها را در پی داشته است.

القدس العربی نوشت: تصمیم عربستان سعودی درخصوص صدور مجوز فیلم برداری از مدل های زن جهان در یکی از مناطق مدینه منوره به هدف تهیه تیزرهای تبلیغاتی، موجی از انتقادها و جنجال ها را در پی داشته است.

به گزارش تدبیرشرق، مقامات عربستان سعودی به مجله مد و فشن«ووگ» اجازه داده اند به من