آخرین خبرهااستان هااسلایدر

پیرو صحبتهای دکتر زارع؛ آقای استاندار،برخورد را از معاون عمرانی خود شروع کنید

بحران برف

بارش ۴۸ ساعته برف گیلان و خساراتی که وارد کرده نقل تمامی رسانه های کشور گشته است.

استاندار گیلان امروز با حضور دکتر نوبخت در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با تندی در مورد برخورد قاطع و بی تعارف با مسببین کم کاری و قصور در خدمات رسانی به مردم خبر داد و حتی مدیرکل آموزش و پرورش استان و شهردار رشت را در این زمره برشمرد اما چیزی که بظاهر دکتر زارع از آن صحبت نکرد ، برخورد با عالی ترین مقام هماهنگ کننده امور عمرانی استان یعنی علی اکبر اوسط مقدم بود.
با توجه به اخطار هواشناسی و ادعاهای واهی مسئولین استان در خصوص آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و در عمل ضعف مشهود خدمات رسانی و عدم هماهنگی دستگاههای خدمات رسان و عدم مدیریت و بکارگیری بخش خصوصی مستقیما به معاون عمرانی استانداری گیلان برمی گردد.
معاون عمرانی که حتی از انتقاد ذاکری،عضو شورای شهر رشت نیز در امان نماند که مدعی بود وی حتی عرضه اداره کردن یک نانوایی را ندارد و در تلاش برای تکیه زدن به کرسی شهرداری رشت است.

اقای دکتر زارع بنظر می رسد برای جلب اعتماد عمومی و پس از برفروبی کامل استان باید برخورد قاطع خود را با برکناری معاون عمرانی خود شروع کنید و بعد به قصور مدیران کلی همچون راهداری و توزیع برق،برق منطقه ای و شهرداران بی کفایت بپردازید.
از قدیم گفته اند اول یک سوزن به خود زن و بعد یک جوالدوز به دیگری!

/تدبیرشرق