آخرین خبرهااسلایدرسیاسیملییادداشت

ظریف،انتخابات،وایرادهای بنی اسرائیلی

ظریف

یادداشت اختصاصی تدبیرشرق – احمد میراحسان:
آقای ظریف،رئیس دیپلماسی ایران،درزیر رگبار ناسپاسی های بنی اسرائیلی دارد وظایفش را پیش میبرد.هرچند سنگ اندازان سر اورا نشانه کرده اند.من با همه نارضایتی ام از شعار ماکیاوللیستی و نولیبرالیستی:با کدخدا بساز ده را بتاز-قطعا اما از کار مجاهدانه او در مذاکرات بر جام،با وجود خلل هایی در نتیجه، دفاع می کنم.قبلا مفصلا دلایلم را منتشر کرده ام.

در فرهنگ قرآنی،قوم بنی اسرائیل،قومی برگزیده،دارای نشانه برتری وهوش،لیک ناسپاس ،شهره در بهانه جویی های نامعقول،ایرادگیریهای ناحق،خواستهای افزون طالبانه وطمع سیری ناپذیر ودست اندازی های آزمندانه معرفی شده اند: مردمی قدرت پرست وطلبکار وناشکر ! صبر وشکر و حق پرستی ومنصف بودن وحلال خواری فضیلتی است که بویی از ان نبرده اند.بدبختی های امروزی صهیونیست ها هم امروز ریشه در همین ناشکری وزیاده خواهی و….دارد.
این رذائل در هر کس باشد ،بد است وبمثابه یک راه،یا شیوه مذموم باید نفی شود .در ما هم گاه این یا آن جنبه این رفتار های ضد اخلاقی دیده می شود .منظورم مطلقا مشی های مخالف ومنتقد و نفی این یا آن موضع این یاآن کس، ولو نقد نظر بالاترین مقام های کشور نیست که حق هر شهروندی ست.منظورم دقیقا ناشکری ،بهانه جویی به سبب زاده خواهی ها ست.

درعرصه نظامی ومبارزه با تروریسم وجنگ با داعش می کرد.مگر هیج جا سیاست ما حمله وجنگ تهاجمی با آمریکا ست که تقاضای رفع تحریم وموکول کردن بازگشت به میز مذاکره به برداشتن تحریم ها گامی به پس باشد؟همه کسانی که علیه این سخن درست دیپلوماتیک هیاهو راه انداخته اند در واقع به ترامپ کمک می کنند وبا اتکا به جهل و هیجان وعوام فریبی وسوءاستفاده از احساسات و تعطیل عقل، سرنوشت ایجابی انقلاب اسلامی ،منافع مردم وجمهوری اسلامی را قربانی منافع جناحی وسکتاریستی و انتخاباتی ی قدرت پرستانه خویش می کنند .مواضع هوشمندانه امام ره ومقام عزیز رهبری در نفی سیطره طاغوت در دفاع ازحق ،درمقاومت شرافتمتدانه،در نفی زبونی وذلت وچشم دوختن به سازش با کد خدا ،در اصرار بر اخراج آمریکا ار منطقه در ادامه نبرد با تفرعن وفرعونیت و رویارویی با تجاوز وسلطه جویی تظام بغایت مرتحع ورو به اضمخلال وجنایت پیشه امریکا وضرورت قوی شدن کاملا متناسب با این تاکتیک برداشتن تحریم ها پیش از هر مذاکره است .در عمل اگر این رخ دهد سراسر ،پیروزی اسلام وایران ومقاومت مردم ما وجمهوری اسلامی است وبا سیاست زبونانه و ضد اخلاقی وتسلیم طلبانه « با کدخدابساز ،ده را بتاز » وتفکر نو لیبرالی قشر سازشکار هیچ ربطی ندارد.وسیاسای عقلایی شحاعانه وصادقانه ومستقل وپر از اعتماد به نقس است .زیرا نشان میدهد ایران جمهوری اسلامی ، قادر به بقا و توانایی ساختن جوامع اسلامی در غیاب سلطه آمریکاست. مطمئنا دلیل بزرگ مشکلات ما نه فقدان عقل ومدیریت بلکه توطئه وحشیانه تحریم هاست ،واین بحران است که به فساد مدیریتی دامن میزند.آقایان با این مخالف اند؟ وبا عوامفریبی در پی چه چیز بالاتری از این مقاومت ملی ومتطقه ای برابر آمریکا هستند؟بکویند ما ومردم ما هم بدانند!در ست در زمانی که آقای ظریف انقلابی ترین مواضع هماهنگ با رهبری را اتخاذ کرده،تفرقه اندازی چه معنی دارد؟درست زمانی که ظریف از خود رشد وآگاهی نو یی را بروز می دهد،کوبیدن او وبهانه های بنی اسرائیلی معنایش چیست

این نا شکری در چه فضایی علیه تلاشهای درخشان دکتر ظریف خود را نشان میدهد؟
باید بگویم در تقلید از روش اغوای آمریکایی در سناریوهای دعوای دو جناح ووانموده های این گیم.یعنی سیمیولاکروم دعوا!. متتها فرقش ان است که در آمریکا آن دعوا در جهار چوب بازی جهانی شان ظاهری دارد و باطنش گیم دوره ای انهاست. اما در ایران جناح ها تا حد نابودی منافع ملی وبر باد دادن دستامد های انقلاب اسلامی واساس حیات نظام وحتی فدای کردن اسلام و تقوی،وجوسازی وافترا وهزار گناه،به سود جناح خود از حقیقت روی بر می تابند و وارونمایی وتخریب پیشه میکنند.
درست در فضای اتحاد درونی وبیرونی ملت،درفضای مواضع مستحکم ظریف برابر وحشیگری امریکا ،به جای تشکر ،کاری که رهبر متقی ومنصف،انجام دادند ،برای نابودی تأثیر کنش ظریف ،به سود رقابت جناحی،موضوع گذشته وسپری شده ای علم میشود،بدون هیچ اشاره ای به متن آن واکتش ظریف در دانشگاه .اقایان فراموش کردند که بدترین رفتارهای فرسایشی وحسد آلود وغرض ورزانه را برای بی اعتبار کردن یکی از موفق ترین، تخصصی ترین وماهرانه ترین مذاکرات تاریخ دو قرن اخیر ایران برای اثبات نادرستی اجماع جهانی برای ویران کردن ایران پیش بردوناحق بودن ودروغگو بودن دشمن وخریدن زمان برای توسعه موشکی ونفی آن شرایط اقتصادی به گل نشسته وافشای بی اعتباری وبی مسئولیتی و پیمان شکتی آمریکاو منفور کردنش در جهان وشکل دادن به یک اتحاد تازه به سود ما وتفرقه در صف متحد قدرتها و…را تحقق بخشید.
مسلما رفتارهای نا جوانمردانه وروانی علیه ظریف در وهله اول نشان بی باوری مدعیان پیروی از ولایت فقیه به ولی فقیه واقعی بود.زیرا آنان بر خلاف موافقت رهبر معظم با مذاکرات وادامه ان ودر همان حال هدایت درست ونقد خلل های آن باروشن بینی داهیانه ، اصلا در خصوص خود مذاکره کردن اعتراض داشتند.ودر حقیقت با موضعی افراطی به ظریف وکارامدی او
حسد میورزیدند .اگر نگرش نولیبرال و واداده در ایران در آغوش وعده های تهی قدرت های سلطه خواه غش میکند وبا بی پرنسیبی ، دشمنی وسرشت بغایت ارتجاعی سرمایه داری جهانی را علیه انقلاب استقلال طلبانه وضد سلطه به فراموشی میسپرد،این حضرات افراطی از سوی مقابل،فهمی از دیپلوماسی ندارند.وبی صبر اند وبه راحتی ویرانگر ندودارای راه حلهای ساده لوحانه ای بوده که همواره دشمن از آن به عنوان سند به نفع خود سود میجوید. حقیقت ان است که در مناسبات جهان حرف اول را قدرت حکومت و اتحاد انسانی ملت بمثابه پشتوانه قدرت دولت و توان نظامی،اقتصادی وسیاسی شان میزند ،وهیچ کس اگر نا گزیر نباشد حاضر تیست امتیازی به خصم بدهد.وما هم ناگزیریم تا حد ممکن،مانع زیان دشمنان به مردم شویم،وجز خط قرمز فریب و ذلت،هر مذاکره برای احقاق حق مان با تلفات کمترامری عقلانی است.دیپلماسی عرصه جنگ،نیست.نگاه کنید مواضع سیاسی قهرمان جنگ با تروریسم امریکایی واذنابش در منطقه ،ان عبد شهید وشیر شرزه،آن مؤمن صدیق به ولایت فقیه، چه بود ؟ همان مواضع همسو با دیپلماسی ظریف که مهمترین تهمت ها را از سوی افراطیون نصیبش ودلش را خون می کرد .بروید سخنرانی ،مقدمه او بر کتابها وآرای اورا در مجادلات سیاسی جستحو کنید!
او که تنها نشان سپهبدی را از ولی فقیه دریافت کرد،او که فدایی خالص اسلام،عبد خدا،عاشق حضرت زهرا س وسید الشهدا ع وسرباز صدیق امام زمان عج بود وبا تمام عقل وقلبش در امام (ره)و رهبر حکیم انقلاب ،ذوب بود،ودر میدان نبرد شیری برابر آمریکا بود ،در قلمرو عقل سیاسی چه نگاهی داشت؟او که سراپا ممزوج با عبودیت وشاهد مناظر عالم غیب ومنزجر از ذلت وترس از دشمن،و تفکرات ضد انقلابی ومتنفر از بی باوری به قدرت خدا در عمل روزمره وبی باوری به راه امام بود ،درهمان حال بیشترین محبت واحترام وسپاس وقدرشناسی را نسبت به کسانی داشتدمثل ظریف که برای
اسلام وانقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی زحمت می کشیدند .او با این رفتار انها را رشد می داد وقوی میکرد.ونمی خواست برای متافع حقیر سیاسی وکسب رأی در انتخابات باغلو واغراق اشتباهات یک آدمی که معصوم نیست وتحت رهبری رهبر انقلاب کار دیپلماتیک می کند را چماق کند وبر سرش بکوبد وظالماته با هیجان وتحریک احساسات وخاموش کردن عقل همه چیز را وارو جلوه دهد.
من می پرسم اگر قرار است کاستی های کسی علم شود دادگاهی عادلانه تشکیل دهید تا خطاهای مهلک شما را هم بر رسی کند .ویکی از هولناک ترین خیانت ها به حقیقت ونشان عدم خشوع وخوف از خدا وتقوی،جانشینی تحلیل های ذهنی به جای سند وتبدیل افرادی چون مرحوم هاشمی وخاتمی وظریف تا مرتبه یک جاسوس وهمدست نهان کار دشمن است.
من هرگز با متظر مدرن این آقایان در تفسیر مناسبات جهانی وقدرت وسرشت جهان سرمایه داری موافق نبوده وبارها به تمایز نگرش لیبرال با مواضع انقلابی امام ومقام معظم وحکیم رهبری ،اشاره کرده ام،اما این کجا وباران حسد وتهمت محروم کردن شان از حقوق انان کجا.ما عادت کرده ایم از همه نیروی یاران اسلام بهره بگیریم وسپس نا جوانمردانه وناسپاسانه انان را تبدیل به تفاله کنیم.
با این تمهیدات ،بیایید موضع واقعی ودیپلماتیک ظریف را وا کاوی کنیم .وببینیم واقعا ذره ای با مواضع دفاع از حق وعقل تفاوت دارد ومواضعی تسلیم طلبانه است یا در مسیر تنها راهی که مقام رهبری برای ایران پیش پا می نهد یعنی قوی شدن میکوشد.
افراد افراطی واسیر اهواءقدرت پرستانه وبهانه جو قادر نیستند بر نفس خود فایق آیند وحقیقت را ببینند واگر هم بفهمند ،به سود قدرت گیری خود ونا بودی رقیب ان را وارو جلوه می دهند.این اتفاق بدی است که در تحریف وتخریب موضع اخیر وزیر امور خارجه صورت بسته است.
ظریف میگویدتنها با پایان دادن به همه تحریم ها امریکا میتواند به میز مذاکره برگردد.او وزیر جنگ نیست ،رئیس سیاست خارحی واجرای دیپلوماسی درمسیر منافع جمهوری اسلامی است.این سخن یعنی ارائه مواضع سیاسی واتخاذ تاکتیک های گفتگو در راستای حفظ حداکثر منافع واهداف استراژیک،تا هرجا که ممکن است!
خوب همه می دانیم جهل سال تحریم روز افزون که متناسب با بقای ایران مهلک تر شده واوباما وترامپ نهایت اقتدار و زور درنده خویانه قدرت امریکا را در جهان به کار بردند تا تحریم های مرگبار را ممکن کنند،اهداف استراژیک شان ،این ها بوده:
۱_تسلیم جمهوری ۱سلامی واستحاله ان
۲ممانعت از کاربرد نیروی عظیم انقلاب اسلامی برای رشد وتوسعه وپیشرفت ایران که شالوده حفظ استقلال وآزادی،دو شعار بنیادین انقلاب اسلامی است ومصرف آن وخرج آن در راه دفاع ناگزیر برابر جنگ تجاوزگرانه ای که خود طراح آن بوده اند ونیز تروریسم که چراغ سبز برایش روشن کرده بودند بالاخره تحریم های پیش رونده
۳_ایحاد نارضایتی پیشرونده در توده ها از فشارهای مرگبار .خستگی وتسلیم شان به دشمن وپشیمانی از انقلاب ،با
توسعه فساد اقتصاذی که پیامد بحران اقتصادی ورشد قشر ممتاز سودجو ورانت خوار است.
قوی کردن نیروهای لیبرال وموافق تسلیم به شیطان بزرگ با این فشارها
توسعه قشرهای پیوسته به ایدئولوژی ونگاه وارزشهای امریکایی .گسسته از دین وافتاده در دام نگرش تسلیم طلبانه وفساد انگیز وتوسعه بی هویتی در نسل جوان که شاه کلید گسست مردم از حکومت ملی ودینی واستقلال خواه است.
۵_توسعه اغتشاش وجرئت دادن به نیروهای داخلی از خود بیگانه و پیوسته به دشمن برای مقابله خشن واقدامات براندازانه
۶_همان طور که همه ملت به گرد امام جمع شدند ونظام دینی را به دست خود بنا نهادند هدف آمریکا آن است که با انواع سناریو های متعلق به گیم سرنگونی جمهوری اسلامی در طویل المدت ، ملت را خسته از فساد وفقر کند واز حمایت از نظامی که خود بپا کردند پشیمان سازد وبه دست همین مردم حکوماراسلامی را نابود وحکومت مدرن لائیک و نوکر وگاو شیرده امریکایی بر پاکند.
ما در این میان نا گزیر به قوی شدن وانواع مقاومت،تحت هدایت عقل الهی وطی راه عبودیت هستیم. ودر این میان ،مقاومت وقدرت نظامی باید به وظیفه خود ومقاومت سیاسی و اقتصادی هم بایدبه وظیفه خود عمل کند .
مهمترین وظیفه ظریف گرفتن سلاح قدرتمند دشمن در این عرصه است. سلاح سیاسی دشمن متحد کردن حهان با دروغ ها وبازی ها ووانموده ها …علیه ما وپذیراندن امر بر اندازی وسلاح اقتصادی او تحریم هاست.چون میداند در شرایط عدم تحریم ایران به سرعت به کشوری قوی ودرجه اول ومستقل وشکست ناپذیر بدل میشود .ومی تواند مواضع مستقل خود نظیر اخراج امریکا از منطقه را حفظ کند .برای همین آمریکا تا سرحد مرگ نمی خواهد تحریم ها را بردارد وظریف هوشمتدانه توپ را روانه زمین آنها کرده وقانونا آمریکا را در موضع محکومیت گذاشته است.
بدیهی است در عرصه کار دیپلوناتیک وظیفه اصلی ظریف در تقویت مقاومت ،همین رفع تحریم هاست. این عین همان کاری است که سردار سلیمانی در عرصه نظامی.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن