عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

دکمه بازگشت به بالا