آخرین خبرهاخبر داغیادداشت

رفع نواقص قوانین درشوراها ،ارجح بر ردصلاحیت ها

مدتی این مثنوی تاخیرشد مهلتی بایست تا خون شیر شد.

ردصلاحیت هاجلاال الدین مولوی بلخی معروف به مولانا،ابتدای دفتردوم مثنوی خودرابا این بیت شروع نموده است وگوینددلایل این تاخیر به خاطرحسام الدین بوده است وانچه مشخص است بین دفتراول ودوم وی فاصله ای ایجادشد.

هدف بیان این شعرنبودبلکه خواستم بگویم مدتی است اینجانب ازنوشتن مقالاتی که برخاسته ازحرف ودردمردم بود ،حذرکردم ودیدم راهی که جامعه می رود ترکستان است و. در بادیه خشک وبی آب و علف سرگردان وبه دنبال معجزه هستیم ؛ بدون اینکه بخواهیم تدبیری درزمینه عدم نارسایی وعلل پیشرفت داشته باشیم.تصمیمات حزبی وجناحی مهمترازحس وطن دوستی وتوسعه کشورشده است.عده ای مخالف برجامندوعده ای مخالف سندهمکاری ایران وچین .بدتراینکه برخی عشق می کنند و ذوق می کنندکه برجام نافرجام شودوبدترازآن ، هم شاهدیم که حتی نمایند گانی که اقلیت آرا راباخودیدک می کشندبه جای تصمیم سازی ، عربده می کشند ، فحاشی می کنند و دولت را واردچالش می کننداینها واقعا نمی دانندکه دولت متعلق به همه مردم است واقعانمی فهمندکه شکست دولت ،شکست همه مردم است.اینهاعنایت نمی کنندکه دلسردی بین مردم ، باعث عدم مشارکت درپای صندوق های رای می شود.اینهابه کنار ، اما ردصلاحیت خیل کثیری ازکاندیداهای شورای شهر ، عامل اصلی نگارش این مرقومه گردید .
اما عزیزان نماینده ، رد صلاحیت سیل عظیمی ازکاندیداهای شورای شهر ، مشکلات شهرداری هارا حل نمی کند.تازمانی که دریافت عوارض پروانه در شهرداری به صورت الکترونیکی نباشد ، تا زمانی که دست آدم ها درمسایل مالی بازباشد ، تازمانی که ماشوراهای پروانه بدست داریم که دردل خودباعث ایجادرانت وفسادمی شود ، شاهدتخلف درشهرداری خواهیم بود.فرض را براین بگذاریم که فردی ازاعضای شورای شهر،سلامت نفس بهرمندباشد ، بادیدن برخی اعضای شورای شهرکه هرروزجمعی ازدوستان خودرا دردفترشهردار ویزیت رایگان می کنندحتی حضرت ادم هم باشی باعلم واطلاع ازممنوع بودن میوه ،تمایل به خوردن آن خواهی داشت.
اقای نماینده هیچ کس مخالف ردصلاحیت افرادناسالم درجامعه نیست .اماشمانماینده ایدبایدنخبه باشید.تصمیمات شما و تفکرتان بایدبادیگران کمی متفاوت باشد.باخودتان نمی اندیشیدچرا این حجم شورای شهر ردصلاحیت می شود؟چه عامل یا عواملی موجب رد صلاحیت آنهاشده است؟ .اگرمسلمان هستندکه رد شدندبایدریشه دینی آنهابررسی شود.چراباخودتفکرنکرده ایم که به جای ردصلاحیت گسترده ، برویم و ریشه یابی کنیم ؟ چه تضمینی وجودداردکه بقیه کاندیدها،به درد رد صلاحیت کاندبدهای قبل مبتلانشوند؟ جای تعجب نیست که قانون شما،این اجازه را می دهدکه درشهری مثل رشت دریک دوره ی چهارساله چندین شهردارتعویض شودواکنون که همه رد صلاحیت شده اند ، شنیده می شودبه دنبال استیضاح شهردارهستند.اینها به دنبال چه چیزی هستندچه اقدامی مانع از برآوردن توقع انهاست ؟ اینهانواقص قانون شمانیست؟اینهانقص نیست که کسی که پنچ دور شورای شهر باشد ، تازه یادمان بیاید که او وابسته به فلان و بهمان حزب قبل وبعدازانقلاب بوده است ؟ چگونه اینهاراببینم وشما را نقدنکنیم ؟ ایا نبایدقانون هیات نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای شورای شهراصلاح شود ؟ درهردوره نمایندگان دوستان خودرا به عنوان هیات نظارت انتخاب می کننددرحالیکه اگرهمین افرادکاندیدای شورای شهر شوند ، خود با ردصلاحیت مواجه می شوند. یا افرادی که در زمان نمایندگان قبلی ، خودهیات نظارت بودنداکنون ردصلاحیت خواهند شد. .
نمایندگان محترم به نظرشمانبایداین مواردواکاوی شود ؟ به راستی دوستان ارجمند تخفیف درشهرداری هاشامل حال چه کسانی می شود ؟ مسلماطرفداران اعضای شوراوپولداران. هیچ می دانیدتخفیف برای دهک های پایین جامعه محلی ازاعراب ندارد؟
عزیزان نماینده ،نخبگان جامعه، چراامروز پایان کار اکثرشهرداران ، حبس وزندان است؟ فکرنمی کنیدخلاء های قانونی ، عامل گرفتارشدن این طیف می شود.بدون رودربایسی عرض کنم شهرداران به دلیل اینکه دستشان زیرساتورشوراهاست دربسیاری مواقع مجبوربه باج دهی به اعضای شوراهستند .اگردستگاه های نظارتی موشکافی کننداکثرشهرداران ماپرونده دارخواهندشد.پس بهتراست بجای ردصلاحیت گسترده این نواقص رابرطرف نمایید.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا