استان هااسلایدرگزارش تصویری

گزارش تصویری اولین نشست استاندار با مدیران مسئول رسانه‌های استان گیلان

 اولین نشست استاندار گیلان با مدیران مسئول رسانه‌های استان صبح امروز پنج شنبه ۱۰ اسفندماه در استانداری گیلان برگزار شد.

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_1_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_2_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_3_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_4_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_6_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_7_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_8_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_10_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_11_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_12_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_13_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_14_.jpg (1280×789)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_15_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_16_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_17_.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_18_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_19_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_20_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_21_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_22_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_23_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_24_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_25_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_26_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_27_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_28_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_احمد_علی_پور.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_شاهد_وزیری_1_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_شاهد_وزیری_2_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_فرشاد_نوروز_پور.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_مجتبی_بشری.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_مرتضی_عاطفی_1_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_مرتضی_عاطفی_2_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_مصطفی_سالاری_1_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_مصطفی_سالاری_2_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_مصطفی_سالاری_3_.jpg (1280×851)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_میرحسین_مومنی_زاده.jpg (1280×853)

نشست_هم_اندیشی_استاتندار_گیلان_با_مدیران_رسانه_وحید_احمدی_آرا.jpg (1280×851)

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا