چهارشنبه , ۲۵ مهر ۱۳۹۷

آرشیو برچسب ها: آرمان اصلاح طلبی

نگاه ویژه / او از آرمان اصلاح طلبی فروگذاری نکرد ؛ مردی که «مام» سیاست ورزی اصلاح طلبانه ایران بود

ابراهیم یزدی

گروه سیاسی : سیاستمدار بود آنموقع که سیاست ورزی امری قبیحه و غیر اخلاقی می نمود، مسلمان بود آنگاه که مسلمانی از نگاه فرنگ رفته های انتلکتوئل امری متحجرانه می نمود، ایرانی بود آنگاه که عده ای دل در گرو شرق داشته و شماری دیگر شیفته غرب بودند، مبارز بود و …

ادامه مطلب »