امروز: پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آخرین خبرها

محسن بیناپور

فرصت را از دست ندهيم...

تاریخ انتشار : جمعه ,۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۸
نخست  ←   یادداشت   ←   فرصت را از دست ندهيم...
از ايراداتي که به دولت اصلاحات وارد بوده آن است که اکثريت اصلاح طلبان به جامعه نگاهي ويژه نداشته و به سازمان دهي افراد جامعه نپرداختند و بر روي احزاب مردمي و نه دولت ساخته، تاکيد لازم را لحاظ نکردند.

از ايراداتي که به دولت اصلاحات وارد بوده آن است که اکثريت اصلاح طلبان به جامعه نگاهي ويژه نداشته و به سازمان دهي افراد جامعه نپرداختند و بر روي احزاب مردمي و نه دولت ساخته، تاکيد لازم را لحاظ نکردند.
هماهنگ نبودن با مردم و استفاده نکردن از استعدادهاي فراوان جمعيت کشور، باعث آن شد که در خرداد1384شخصي چون احمدي نژاد بر سر کار آيد و بعد از هشت سال کشور به اين حال و روز افتد.
روزها، ماهها و سالها گذشت تا آنکه به 24خرداد رسيديم. روزهايي که در آن اميد در کم رنگترين حالت قرار داشت و مردم آينده خوشي را در بعد انتخابات براي خود و کشور نميديدند. دراين ميان طيف پر هوادار اصلاح طلب وارد عمل شدند و بارهبري سيدمحمدخاتمي و آيت الله هاشمي رفسنجاني و درس گرفتن از حادثه خرداد1384 در اقدامي هماهنگ و با حمايت از يک شخص، در انتخابات پيروز شدند.
حال که دکترروحاني کانديداي مورد حمايت اصلاح طلبان، رئيس جمهور است و فضاي سياسي کشورآرام و کمي باز شده است و مشاهده ميشود که نيروهاي اجتماعي حاميان دولت در نشريات و در نشست‌ها و گروهها حضور مييابند و ديگر آن دلواپسي‌هاي قبل وجود ندارد، بهتر و عقلاني ترين تصميم و روش آن است که رهبران طيف اصلاحات و مسئولان دولت يازدهم بفکر سازماندهي نيروهاي حامي خود باشند. درست است که آقاي روحاني 19ميليون راي در انتخابات کسب کرده اند ولي اکثريت راي دهندگان به دولت يازدهم بنا به دليل آنکه خاتمي را بزرگ خود ميدانند و به گفته ايشان گوش فرا دهند، به کانديداي موردحمايت ايشان راي داده اند و بخشي ديگر هم به دليل نه گفتن به احمدي نژاد و هراس از آمدن احمدي نژادي ديگر به دکترروحاني راي داده اند. البته ما منکر شخصيت والا و توانمندي‌هاي خاص و خوش فکري جناب روحاني نيستيم، ولي بايد گفته شود که اين 19ميليون راي، يک راي سازماندهي شده نبوده و به دليل آنکه وضع بدتر نشود داده شده است. نبايد در خواب بود و به اين آرا دلخوش کرد که اگر رفتار مناسبي صورت نگيرد قطعا مردم در انتخابات بعدي تصميمي ديگر خواهند گرفت. اما حال بايد چه کرد؟ چه کرد که ديگر در سال 1396 پشيمان نشد و افسوس روزها و ماههاي گذشته را نخورد ؟
امروزدولت و جريان اصلاحات در شرايط ويژه اي قرار دارند.از يک طرف نمايندگان افراطي مجلس به دليل نداشتن پايگاه اجتماعي مناسب به اين طيف و دولتيان حمله ور ميشوند و منتظر بهانه براي شلوغ کردن شهر هستند و با استفاده از واژه فتنه ميخواهند تمامي نيروهاي اصلاح طلب و حامي دولت را حذف و خود را جايگزين کنند.( افراطي‌هاي مجلس و وابستگان به جريان اصولگرايي چون ميدانند که در جامعه ايران جايگاهي ندارند، تيزبينانه منتظر يک خطا از سمت اصلاح طلبان و دولتمردان هستند تا بتوانند در مراحل بعدي اتنخاباتي از آن نمد براي خود کلاهي ساخته و بتوانند از مردم کشور راي کسب نمايند.) و از طرفي ديگر نشان داده اند که قصدشان آن است که با کارشکني مانع پيروزي دولت يازدهم شوند.
دليل طرح‌هايي مانند استفاده کردن يا نکردن از بازنشستگان مديران سابق هم به دليل حذف اصلاح طلبان در مجلس مطرح شد و چنين طرح‌هايي در دو سال آينده در مجلس بيش از گذشته به چشم خواهد خورد.اصلاح طلبان و حاميان دولت يازدهم و شخص دولتمردان فعلي که از پايگاه مناسبي در نزد مردمي برخوردار هستند بايد قبل از هراقدامي، تمامي نيروهاي حامي و فعال خود را سازماندهي و در حزب و گروهي گردهم آورند. بر روي احزاب بايد تاکيدي صد چندان شود و پيشنهاد ميشود شخص جناب دکترروحاني بطور نمادين در حزب و يا تشکلي عضو شده و فضا براي فعاليعت حزبي و سازماني مهيا شود و مهمتر آنکه قبل از همه اينها، تکليف دو حزب و سازمان از جمله: حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، مشخص شود. بايد قبول کرد که فضاي سياسي کشور به دليل عمل دولتمردان يازدهم کمي باز نشده است بلکه اين خود مردم بوده اند که بعد از 24خرداد اميدوارانه و بانشاط به عمل سياسي رو آورده اند و دولت يازدهم نقش قابل توجهي در اين روند نداشته است.
بايد قبول کرد که کفه ترازو در قدرت و باز بودن دست در عمل سياسي به سمت اصولگرايان سنگين تر است. مجلس،شوراي نگهبان،صداوسيما و حتي نمازجمعه هم در اختيار آنان قراردارد و نمي‌توان بدون سازماندهي نيروهاي حامي و فعال به سمت بازپس گيري مجلس و ارگانهاي ديگر قدمي برداشت.
مگر غيرازاين است که رويکردصداوسيما همان رويکرد يکسال پيش است، مگر در نماز جمعه به اصلاح طلبان و حاميان دولت و حتي به آيت الله هاشمي رفسنجاني تاخته نميشود؟
درست است که اصلاح طلبان از لحاظ پايگاه اجتماعي از اصولگرايان بالاترند ولي بايدوجود اصولگرايان و برخي تندرهاي اين طيف را در ارکان قدرت سياسي و اقتصادي ايران تائيدنمود.
در مدت دو سال آينده که به انتخابات مجلس زمان مانده است بايد با همين طيف تندرو و افراطي کار را پيش برد و طوري عمل نمود که به فعاليعت‌هاي دولت آسيبي وارد نشود. البته جناب روحاني در مدت اين چندماه نشان داده اند که ميتوان با تعامل و زيرکي، عمل کارشکنانه مخالفان دولت را خنثي و به هدف رسيد. در اين دو سال باقي مانده به انتخابات مجلس بايد از هرگونه هدر رفتن نيرو در چانه زني براي ورود به عرصه قدرت و سياست ايران حذر داشت. البته نميتوان استانداري‌ها و فرمانداري‌ها را رها کرد، بلکه سخن آن است که در اين دو سال تمامي نيروهاي کشوري حامي اصلاح طلبان و دولت سازماندهي شوند و اکثريت مجلس بعدي را تصاحب نمايند و بعد از فتح مجلس مي‌توان براي پست‌هاي ديگرسياسي و مديريتي وارد عرصه سياسي شد. نبايد در اين مدت دست به دامن اصولگرايان شد و توانست پستي را تصاحب نمود آنهم در حالي که اصولگرايان و تندروهاي اين جريان شمشير از رو بسته و ميخواهند اين طيف پر هوادار را از عرصه سياسي کشور حذف نمايند.
اگر اين دوسال بدون سازماندهي نيروها از دست رود، مطمئناً اين چهار سال براي دولت و اصلاح طلبان به سختي خواهد گذشت و باز، سهم هر دولتمرد و اصلاح طلب افسوس و پشيماني خواهدبود. بايد عقلاني و باتدبيرعمل کرد و بدون کوچکترين تنش به مقصود رسيد. البته در کنار سازماندهي نيروهاي حامي دولت و اصلاح طلب بايد فکري به حال معيشت و اشتغال همين نيروهاي حامي کرد و نگذاشت که حتي يک نفر از اين حاميان دولت از عملکرد دولت ناخشنود و نااميد گردد.
از تک تک مسايل پيش آمده در دولت اصلاحات بايد پند آموخت. بحران‌هايي که بوجود مي‌آيند بايد با مديريتي درست و عقلاني مهار شوند. از فرياد‌هاي جريان تندرو نبايد هراسي به دل راه داد و بي جهت عقب نشيني کرد و يا تندروي نشان داد. نبايد گذاشت که عملکرد دولت نهم و دهم و فسادهاي مالي بوجود آمده به دولت جديد ربط داده شود.يادمان باشد که طيف تندرو از شکستي که در 24خرداد به خود ديده سخت خشمگين و در حال برنامه ريزي براي چند سال بعد است. هيچگونه عملي نبايد انجام شود تا دستاويز طيف تندرو باشد.
يادمان باشد که در دولت اصلاحات چه تندروي‌ها و چه کندروي‌هاي مکرري شد و از دل دولت اصلاحات شخصي چون احمدي نژاد برسرکار آمد.
يادمان نرود که در هشت سال احمدي نژاد چه بر اصلاح طلبان گذشت. يادمان باشد که حتي نميتوانستيم يک افطاري با حضور اصلاح طلبان برگزار نماييم.
پس براي آنکه در آينده از کلمه ي اي کاش اي کاش... استفاده نکنند و حسرت موقيعت‌هاي از دست رفته را نخورند بهتر است هر چه زودتر تمام نيروهاي حامي دولت و اصلاح طلب دور هم گرد آيند و بطور دقيق و منسجم سازماندهي شوند تا از يک سوراخ دوبار گزيده نشوند.

روزنامه ابتکار چهارشنبه 16 بهمن

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

5   1

4

نظرات خوانندگان

نقی یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
دولت آقای روحانی بعد از انتخابات از حامیان خود خواست بروید خانه دیگر کار تمام شده است ما می توانیم هشت سال راحت حکومت کنیم و برای شان حامیانشان اهمیت نداشت وفکر می کنند آنهایی که این اقایان را به قدت رساندن مضایمی بیش نیستند و بهتر است با افرادفرصت طلب ادامه را راه طی کنندچرا که این افراد بله قربان گوی خوبی هستند دولت درصورتی که در کوته مدت نیروهاو حامیان خود را انسجام ندهد با چالشی بزرگ مواجعه می شود
0 0
مرتضی یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
روحانی با کنار گذاشتن حامیان خود کمر دولت تدبیر و امید را شکست.مجلس بعدی شکستی سخت برای اعتدالیون به دنبال خواهد داشت
0 0
یاسین یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
اقای بیناپور چرا اینقدر سنگ این اعتدالگرا و اصلاح طلب را به سینه میزنی؟ اینها هم نامرد هستند.خودشما چندبار از همین اقایان ضرببه خوردی چرا دست نمیکشی؟ سود و پست و ریاست برای ادمهایی مثل رمضانپور و باقری و احمدیان و ذالفی وکیوان محمدی و بدببختیش برای تو و امثال تو . اینها هم نامرد هستند . تورا جان مادرت دست بکش .. تو فکر میکنی این افرادی که نام بردم مثل موسوی و تاججزاده هستند؟ نه جانم اینها خیلی نامرد هستند . همین رمضانپور . بنظرت این ادم اصلاح طلبه؟ نیست بخدا نیست اینها فرصت ططلب هستند . عمرتو با حمایت از اصلاح طلبها پوچ نکن . چقدر چوب خوردی ؟ تو الان با چند سال سن هنوز کار رسمی نداری .اینها اگر خوب بودند حداقل برای تو که جان گذاشتی کاری میکردند. پس بدان که اینها قابل اعتماد نیستند.
0 0
تقی یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بسم الله به اطلاع دوستان خوشخیال مان می رسانیم بابا کدام اصلاح طلب کدام اعتدال گرا آقایان بالانشستن برای خود تقسیماتی را صورت دادن و گیلان نیز به دوتان ستاد قالیباف و محسن رضایی رسید می گی نه برین آمار انتصابات آقایان را در بیاورید
0 0