امروز: شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین خبرها

مجید زمانداری

روابط عمومی و لزوم اطلاع رسانی در کتابخانه های عمومی

تاریخ انتشار : سه شنبه ,۲۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۱۱
نخست  ←   یادداشت   ←   روابط عمومی و لزوم اطلاع رسانی در کتابخانه های عمومی
نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه در سازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است . این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهمترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هر موسسه و گروه محسوب می شود.

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه در سازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است . این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهمترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هر موسسه و گروه محسوب می شود.

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است .روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد .

تعریف روابط عمومی :

از روابط عمومی تعارف متعددی ارائه شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

دایره المعارف امریکانا روابط عمومی را بدین شکل تعریف کرده است:

"يک زمینه فعالیت است مربوط به روابط سازمانهای صنعتی، شرکتها، مشاغل، دولت، اتحادیههاو یا سایر سازمانها که هریک با مردمی چون کارمندان، مشتریان،سرمایه داران، تهیه کنندگان، اعضا احزاب سیاسی ویا عامه مردم روبرو هستند، کارهای روابط عمومی شامل است برتقویم افکار عمومی، ارزیابی وتفسیر آن به حسب منافع یک سازمان، شناساندن سازمان به مردم مربوط به خود وهمچنین آن مردم به سازمان"

" ادوارد برنیز" یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی ، چنین تعریفی را ارائه می دهد: " روابط عمومی عبارتست از دادن اطلاعات به مردم و تلاشهائی ترغیبی به منظور تغییر گرایشها و رفتار مرد م و کوشش برای هم بسته ساختن نگرشها و اقدامات یک موسسه با مخاطبین خود و متقابلا نگرشها و اقدامات مخاطبان با موسسه".

انجمن جهانی روابط عمومی در ماه می 1960 از روابط عمومی تعریفی ارائه داده است که در گردهمایی این انجمن در سال 1978 مکزیکو مورد تایید مجدد قرار گرفت .

« روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است . عملی است مستمر ، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.»

نقش روابط عمومی و اطلاع رسانی در کتابخانه ها:

روابط عمومی به عنوان یک علم داراي اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا براي سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان هاي اجتماعی برخوردار است . این توانمندي زمانی قابلیت بروز بیشتري را می یابد که نظام هاي حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند، در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید.

شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمان ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، ضروري است که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که سازمان ها واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارند؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سر و کار دارند .

بنابراین، نقش عمده روابط عمومى، نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان ها می باشد. توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به تحرك و کارایى آنها خواهد شد . بر این اساس، روابط عمومى در حقیقت مى تواند به عنوان واسطه میان نهادها و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها، شک ها و تردیدها پاسخ دهند.

کتابخانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهاي جوامع دموکراتیک، نقش مهمی در تسهیل جریان اطلاع رسانی دارند و این نقش جز با استفاده از ابزارهاي ارتباطی مناسب و از طریق روابط عمومی قوي و کارآمد کتابخانه امکان پذیر نیست . بر این اساس، امروزه مدیران موفق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به روابط عمومی در  11کتابخانه اهمیت ویژه اي می دهند . آنها در جستجوي برتري، خلاقیت و ابتکار عمل هستند و کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می گیرند تا از کنش ها و واکنش هاي جام عه پیرامون خود آگاهی یابند، انتقادات را بشنوند و به اصلاح رفتار و

خدمات خود بپردازند ، مزیت ها و برتري هاي خدمات و محصولات خود را به گوش همگان برسانند و به آنها بقبولانند که به افکار، عقاید، سلیقه ها و احساساتشان احترام می گذارند و در فراسوي خدمات، رفاه و رضایت جامعه استفاده کننده را طالب هستند.

امروزه مدیران آگاه و باتجربه در کتابخانه ها، این امر را بدیهی می دانند که پایبندي به اصول روابط عمومی، تنها ر اه ممکن براي بقاي نظام آنها است و هر چیز غیر این، قدیمی و از میان رفتنی است . بنابراین، پرداختن به بحث روابط عمومی می تواند راهگشاي مدیران در دستیابی به اهداف کتابخانه و ارتقاء سطح خدمات کمی و کیفی باشد.

 

                                                                    مجید زمانداری

                                         روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

2   0

2

نظرات خوانندگان

حسین شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۲
مقاله ی خوبی بود ممنون
0 2