امروز: پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آخرین خبرها

یونس رنجکش

استاندار دیگری چکمه پوش شد!

تاریخ انتشار : یکشنبه ,۲۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۸
نخست  ←   یادداشت   ←   استاندار دیگری چکمه پوش شد!
گویا قصه پرغصه آبگرفتگی های رشت این کلان شهری که در کلان بودنش هنوز حرف های بسیاری است، تمامی ندارد و هر بار می بایست مشقی نو کرد ، تا شاید این غصه بغض های دیگری بگشاید.

گویا قصه پرغصه آبگرفتگی های رشت این کلان شهری که در کلان بودنش هنوز حرف های بسیاری است، تمامی ندارد و هر بار می بایست مشقی نو کرد ، تا شاید این غصه بغض های دیگری بگشاید.
هنوز چند هفته ای از حضور استاندار جدید گیلان بر مسند نماینده عالی دولت تدبیر و امید در این استان نگذشته است که چشم شهروندان رشت به جمال چکمه های مدیر ارشد دیگری روشن شد که برای سرکشی و بررسی مشکلات مردم این شهر پا به میدان گذاشته است!
استاندار جدید گیلان هم که گویا اولین صحنه آشکار مدیریت بحران در مسوولیت جدی را با آبگرفتگی مرکز استان تجربه می کند برایش جای شگفتی است که چگونه است تا به امروز مسوولان این استان از بالا تا پایینش نتوانسته اند مدیریتی بر مهار چند میلی متر باران خدادادی که نعمتش بیش از رنج شهروندان است ، داشته باشند!
با نگاهی به پیشینه چکمه پوشی مدیران ارشد گیلان از گذشته تا به امروز همه آنان این تجربه را داشته اند تا از نزدیک با حضور در میدان آبگرفتگی های این کلان شهر ، با درد مردمانش آشنا شوند اما چه سود که هرگز برای برون رفت از این وضعیت برنامه کلانی دیده نشد و تدبیری به سرانجام نرسید و اینک بار مسوولیت بسیاری بر دوش دولتمرد جدید از قبیله تدبیر و امید گذاشته شده است تا با شناختی که از وضعیت استان، شرایط و چالش های آن دارد راه و چاره ای نو بیندیشد تا شاید فردا طرحی نو در مدیریت بحران این بی تدبیری های باقی مانده از گذشتگان در اندازد؛ زیرا اگر تنها به روابط اقتصادی آسیب دیده از این آبگرفتگی ها نگاهی کوتاه بیندازیم شاید سرمایه های هدر رفته حتی در این مدت محدود و یک روزه خود گواه نیاز به دور اندیشی های بهتر برای رفع این مشکلات باشد. 

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

2   0

2