امروز: پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آخرین خبرها

تدبیر شرق

مدرسه اي با 9 دانش آموز در گيلان

تاریخ انتشار : سه شنبه ,۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۴
نخست  ←   فرهنگ   ←   مدرسه اي با 9 دانش آموز در گيلان
با توجه به درخواست اوليای دانش آموزان، دهيار، شوراي اسلامي و پيگيري آموزش و پرورش كلاچاي دبستان شريعتي گيل ملك با 9 دانش آموز مجدداً بازگشايي شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و به نقل از روابط عمـومي آموزش و پرورش كلاچـاي، دبستان شريعتي گيل ملك كلاچاي كه به دليل كمبود دانش آموز طي مدت دو سال تعطيل شده بود امروز بازگشايي و با تعداد 9 دانش آموز و يك معلم فعاليت اين مدرسه دوباره آغاز شد.

اين مدرسه با حضـور دانش آموزان، اوليا، دهيار، اعضاي شوراي اسلامي، مديريت و معاونين مجتمع شهيد سليمان نژاد و مسئولين اداره آمـوزش و پـرورش كلاچاي اولين روز آموزشي خود را آغاز كرد.