امروز: پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آخرین خبرها

رحمان کاظمی

استانداری گیلان به دولت تدبیر وامید پیوست

تاریخ انتشار : دوشنبه ,۲۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۱۵
نخست  ←   یادداشت   ←   استانداری گیلان به دولت تدبیر وامید پیوست
دکترنجفی استاندارجدید گیلان به همراه وزیر کشوردکتررحمانی فضلی در حالی برای جلسه معارفه وتودیع استاندار جدید وقدیم آمدند که حامیان رییس جمهوردکتر روحانی ،با شور وشعور لحظه شماری می کردند که به انتخاب دولت تدبیروامید که با رنگ محلی اعتدال آراسته است خیرمقدم بگویند

دولت اعتدال در بوتۀ آزمون

استانداری گیلان به دولت تدبیر وامید پیوست  

دکترنجفی استاندارجدید گیلان به همراه وزیر کشوردکتررحمانی فضلی در حالی برای جلسه معارفه وتودیع استاندار جدید وقدیم آمدند که حامیان رییس جمهوردکتر روحانی ،با شور وشعور لحظه شماری می کردند که به انتخاب دولت تدبیروامید که با رنگ محلی اعتدال آراسته است خیرمقدم بگویند که مجلس به قدوم مبارک آیت الله قربانی ،نماینده محقق وفاضل مقام معظم رهبری در استان گیلان تبرک یافت ،گل بود به سبزه نیز آراسته شد.جلسه در ساعت مقرر با قرائت قرآن مجید آغاز شد سپس مجری از نماینده ولی فقیه خواست تا با سخنانی چند،ذهن وضمیر مستمعان رابیاراید.ایشان فرمودند که استانداران دولت کوچکند ودر حقیقت مصغر دولتند اگرخوب تدبیر کنند در جایگاه والاقرار می گیرند ولی اگر به مسائل روزمره بگذرانند استان عقب می ماند.یک مدیر خوب می تواند استان را به عنوان الگو درکشور قراردهداما اگر مسئول ناکارامد،افراطی،نادان وخیالی باشد استان راسالها به عقب برمی گرداند.متاسفم که بالانشینان گاهی افرادی را به ما تحمیل می کنند که سالها مارا عقب می زند.یکی از گناهان نابخشودنی بنده عکسل العملی بود که به آن کار غلط داشتم که توجه نکردند وآثارش را هم در گیلان دیدیم.الحمدلله در دولت تدبیر وامید می خواهند هرکس را در جای مناسب خود قرار دهند البته انتقادی به دولت دارم که نباید به مدیران گذشته امشی بزند به شایسته سالاری معتقدم.بگذارید روح امید در مخلصان نمیرد ودر ابعاد مختلف ازشایستگان استفاده شود.اوسپس به انتقاد خود از زبان دولت پاسخ داد که دولت استدلال خوبی دارد که منتخبانم با من همسوترند وبا آنان بهتر کار می کنم.امام علی به مالک اشتر فرمود که همانطور که در باره گذشتگان قضاوت می کنی در مورد تو هم چنین می کنند طوری رفتار کن که در باره تو بگویند دلسوز وفداکاروخدمتگزار بود.تاریخ از زوایای زندگی ما برای آیندگان خبر می دهد.این روز ها ،خلاف های بعضی ها برملا می شودهنوز اول کار است اگر اوراق در اختیارمردم قرارگیردچه می شود؟

از عارفی پرسیدند که تقواچیست؟گفت اگراعمال تورا برطبقی بدون روپوش بگذاری برسرت واز دیده شدن آن در بین مردم خجالت نکشی خوب است.ایشان کیهان هاشمی را لایق وچشم پاک وپاکدست دانست واظهار امیدواری کردکه در جایگاه بالاتر از او استفاده شود.

آیت الله قربانی در باره استاندارجدید دکتر نجفی گفتند که به دلیل اینکه در سال های گذشته با ایشان کار کردم می شناسم.دکترنجفی نجیب وکاردان وبا تجربه وپدرمادردار است .از وضعیت کشاورزی استان آگاه است.از دکتر نوبخت که قلب تپنده دولت است وفرزند خوب این آب وخاک می خواهم که دست گیلانیان را بگیرند زیرا معتقدم که فقر گیلان زیر سرسبزی اش پنهان است در حالی که همه خیال می کنند سرسبزی گیلان نشانه رفاه است.

وزیر کشور نیز از نمایندگان گیلان به دلیل کمک در انتخاب فرزند بومی گیلان تشکر کرد.وگفت اگر نیت خدمت باشد جابجایی مدیران نباید مایه کدورت شود.مردم به دولت با رویکرد جدید رای می دهند.با مرجعات وپیگیری های مکرربویژه ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب به دنبال تغییرهستند با حفظ احترام به مدیران دولت گذشته .مااز بین شانزده استانداری که تغییر دادم گیلان کم نظیر بود.من نباید دکتر نجفی را معرفی کنم بلکه او باید مرا معرفی کند.دکتر نجفی از معدود کسانی است که با دکتر روحانی هماهنگ در اعتدال است.دکتر نجفی مدیون کسی نیست نه من ونه آقای روحانی بلکه مدیون خدا باید باشد.ما وسیله هستیم اگر اراده خدا نبودما نمی توانستیم وسیله شویم.باید به خدا پاسخگو باشد.در انتخاب همکارانش هر کس می تواند توصیه کندولی باید خودش تصمیم بگیردما هم در وزارت برای تصمیم سازی بهتر کمکش می کنیم.در انتخاب همکاران باید به مدل خودش عمل کند یعنی کسانی که در روش ومنش معتدل باشند.باتجربه باشند وبه مردم توجه داشته باشندودر عین حال شایستگی فکری وعملی داشته باشند.قانونگرایی وعدالت ورزی مورد ارزیابی مستمر ماست .

سپس مجال سخن به استاندار جدید گیلان دکتر نجفی رسیدوبه قول حافظ :

دلفریبان نباتی همه زیور بستند                   دلبر(دولت) ماست که با حسن خداداد آمد

دکتر نجفی برنامه اش را برایجاداشتغال ،افزایش تولید ودر آمد سرانه،گسترش زیرساخت ها وتقویت نشاط اجتماعی متمرکز کردوگفت که با آگاهی از مشکلات فراوانی که گیلان دارد آمده ام.تقدیرم چنان بود که با دولت راستگویان همکار شوم.صداقت داشته باشم وهرگز به مردم گزارش دروغ ندهم.مدیرانی که در آینده با من کار خواهند کرد بدانند که مردم دروغ را باور نمی کنند.راه اندازی راه آهن قزوین –رشت آستارابرنامه اصلی من است.منطقه آزاد انزلی راکه فقط ارتقای نام یافته به کمک نیروهای متخصص توانمند خواهم کردوازبنادر پنج کشور مشترک المنافع استفاده خواهم کرد.مدیران بانک ها باید در خدمت دولت ،نظام وتولید باشندواز تولید گران حمایت کنند.گیلان یکی از قطب های صنعتی کشور بودباید به جایگاه شایسته اش برسانیم.

ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید           هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

رییس ستاد انتخابات دکتر روحانی شهرستلن رودسر

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

0   2

-2