امروز: پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آخرین خبرها

علیرضا سحرخیز

توسعه گیلان در گرو اتحاد

تاریخ انتشار : دوشنبه ,۲۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۵
نخست  ←   یادداشت   ←   توسعه گیلان در گرو اتحاد
قصه استانداری گیلان هم به سر رسید، قصه ای که روایتش در صورت استمرار شاید دیگر تنها یک خواست و بازی سیاسی صرف تعبیر نمی شد و می رفت که سرشار از سوء تفاهمات فی ما بین شخصیت ها و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی شود

قصه استانداری گیلان هم به سر رسید، قصه ای که روایتش در صورت استمرار شاید دیگر تنها یک خواست و بازی سیاسی صرف تعبیر نمی شد و می رفت که سرشار از سوء تفاهمات فی ما بین شخصیت ها و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی شود. اینکه به فرهنگ پیروزی و کیفیت برخورد با آن چه واکنشی بروز دادیم و اینکه نباید تمام پلهای عمران استان آن هم با خون دل ساخته را فدای لابی های زودگذر سیاسی کنیم و اینکه قدرت با لذات چیز خوبی نیست و تا هدف و نیت، خیر نباشد ناماندگار، نیز حرفی قطعی و البته شعار گونه ولی عمیق و مهم است.
روی کار آمدن دکتر روحانی محصول اراده جمعی بخشی عظیم از ملت فهیم ایران و بازگشت میل به مشارکت همگانی آحاد پس از انشقاق حوادث سال ۸۸ و البته خواست و ایثار بزرگان و نخبگان و حتماً درآیت مقام معظم رهبری در مدیریت صحیح فضای عمومی بود. کاری به بحث رخوت وار پیروز انتخابات نداریم که قطعاً پیروز واقعی تمامی مردمان آگاه و تفکر نشأت گرفته از باور جمهوریت و اسلامیت فعالین در راه مردم بودند.
این همه محملی برای احزاب، جمعیت ها و گروههایی است که در پرتو انسجام و رفتار خردمندانه جمعی با پرهیز از تکروی و رفتارهای حذفی به دنبال تراوش افکار بدیع برای آینده هر چه بهتر سرزمین ایران و ما گیلانیها برای تعالی و ترقی استان عزیزمان باشد.
از فردا استاندار جدید، استاندار تمام گروهها، جناحها و خطوط داخل در حیطه نظام محسوب می شود و کمک و تزریق فکر و رویه نو برای وی از نان شب برای دلسوزان واجبتر تلقی می شود. باید به تمامی پدیده ها چون رفتار متعقلانه دستگاه دیپلماسی در مبحث خارجی، رنسانس وار توأم با فرهنگ جهادی مواجه شد. از ظرفیت های همه گروههای پیروز با سهم حداکثری و گروههای ناکام در عرصه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری با سهم حداقلی در راستای ترقی و ترسیم نقشه راه توسعه گیلان استفاده کرد. حتماً از این ره استفاده از توان و پتانسیل همه نیروهای خدوم بالاخص نزدیکان به تفکر مورد تعرفه دکتر روحانی در برهه انتخابات نیز باید در اعم اولویت ها قرار گیرد.
باز تعریف در بعد امنیتی و زدودن دیوار سست بی اعتمادی، آسیب شناسی مسائل کلان اجتماعی و فرهنگی ، دقت نظر اقتصادی در بنگاههای متضرر عدیده استان، نگاه حقوقی و بی پروایی اداری با شناخت قابلیت های استانی و در یک کلام اهتمام همگانی برای توسعه گیلان بر فرد فرد کنشگران این عرصه واجب و حتمی است. در این حین درک متقابل استاندار جدید الورود از فضای عمومی کشور و همراهی با تفکر مورد تعرفه رئیس جمهور محترم و تعمیم آن به بطن جامعه گیلانی نیز از نکات حائز اهمیت محسوب میشود.
لذا امید می رود، استاندار گیلان با فراموش نکردن این مهم که در راستای منویات دولت تدبیر و امید گام بر دارد و البته توجه به نکات مهم فوق بتواند در راستای اهداف بلند توسعه گیلان که به نظر می رسد تاکنون کمترین سهم از آبادانی را به خود اختصاص داده باشد گام بردارد، تا در پایان کار ما گیلانیان چون امروز همچنان به دولت دکتر روحانی و انتخاب مناسبش برای استان ببالیم.