امروز: شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین خبرها

رحمان کاظمی

آهسته گزینی وشایسته گزینی درانتخاب استاندار گیلان

تاریخ انتشار : یکشنبه ,۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۲
نخست  ←   یادداشت   ←   آهسته گزینی وشایسته گزینی درانتخاب استاندار گیلان
ماراتن نفسگیر انتخاب مدیر ارشد استان پایان یافت.شایستگانی که به عنوان گزینه های ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در گیلان مطرح بودند شایسته است که دست در دست همدیگر با همدلی واتحادبیشتربا استاندار جدید همکاری کنند تا فصلی روشن از هم دلی وهم اندیشی را به نمایش بگذارند

  

ماراتن نفسگیر انتخاب مدیر ارشد استان پایان یافت.شایستگانی که به عنوان گزینه های ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی  در گیلان مطرح بودند شایسته است که دست در دست همدیگر با همدلی واتحادبیشتربا استاندار جدید همکاری کنند تا فصلی روشن از هم دلی وهم اندیشی را به نمایش بگذارند.سالهاست که گیلانیان از اینکه سهمی در کابینه نداشتند گله مندند اما امروز ،عزیزی را در کابینه دولت «تدبیرو امید»دارند که همه وزیران برای تمشیت امور وزارتشان به او محتاجند.دکتر نوبخت سخنگوی دولت ست یعنی چکیده وعصاره آن .پس بجاست که قدر این عصاره بدانیم تا از خدمت به گیلان در نمانیم .آن گونه که درذهن وضمیروزبان ها افتاده یکشنبه استاندارجدید گیلان برسفره هیئت دولت تدبیروامید خواهد نشست تا«بگویدآن چه خواهد کرد برای گیلان وگیلانیان» بامردان کابینه تدبیر وامید.از سوی دیگر حامیان دکتر روحانی در گیلان که دراوج غربت درقالب ستادهای انتخاباتی سراسر گیلان دل به پیروزی رئیس جمهوری حقوقدان بسته بودندمنتظرندومشتاق. به امید آن که حقوقشان را به یاد کابینه نشینان بیاورندکه سالهاست به بوته فراموشی رفته است.

استاندار جدید گیلان دکتر نجفی ست که عضوستاد مرکزی دکترروحانی وازاعضای موسس حزب اعتدال وتوسعه مرکز، دارای سابقه اجرایی خوب ،بومی گیلان وآشنا با ظرفیت های شناخته وناشناخته گیلان است. او اگر چه گزینه معرفی شده مجمع نمایندگان گیلان نیست ونبود.در حقیقت نباید باشد زیرا وظیفه نمایندگان نظارت بر عملکرد دولت ست نه دخالت،این حقیقت نباید فراموش شود که اگر نمایندگان براساس عرفی نابجا در انتخاب مدیران اجرایی دخالت می کننددیگر توان نظارت نخواهند داشت زیرا خودکرده وخودسوخته می شوند حال آنکه اگر دلسوخته دولت ومردم باشندبسیار بهتراست از اینکه خودسوخته باشند.استاندار جدید انتخاب دولت برخاسته از رای قاطع مردم گیلان هست که اکثر نمایندگان گیلان با انتخاب آن ،همسویی وهمدلی نداشتند،اما راه همدلی وهمکاری برای پیشرفت گیلان بازاست.البته چنان که ازسوابق دکتر نجفی پیداست اهل تعامل وتضارب آراست.او در سالهای اخیر اگرچه از گیلان دور بود ولی دل وریشه در این آب وخاک دارد.بایسته وشایسته است که مقدمش را گرامی داریم وتوفیقش رااز ایزد منان آرزوکنیم.                         رحمان کاظمی

رییس ستاد انتخابات دکتر روحانی شهرستان رودسر

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

0   3

-3

نظرات خوانندگان

فعالین ستاد روحانی دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۲
با سلام. جناب آقای کاظمی شما که خودتان خود فروخته هستید.بهتر نبود مدتی سکوت اختیار کرده و شخصیتتان را بعنوان رئیس ستاد حفظ می کردید.مگر شما کسی نیستید که دوستانتان را با تهدید و تشویق و دادن قولهای واهی سعی به همسو کردن با خود و عالی رتبگانتان می نمودید.خواهشمندم دیگر از تیتر ریاست ستاد آقای روحانی استفاده نفرمایید.شمایی که در تلاش برای همسو شدن با جریانی بودید که گمان میبردید مسند های مهم استان به آنها تعلق میگیرد تا شما هم سهمی نصیبتان شود.بس است جناب آقای کاظمی
0 0