امروز: جمعه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین خبرها

مهدی کارگر

تدبیر یعنی درست تصمیم گرفتن !

تاریخ انتشار : پنجشنبه ,۱۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۱
نخست  ←   یادداشت   ←   تدبیر یعنی درست تصمیم گرفتن !
آری ای برادر در انتخابات ریاست جمهوری امسال مردم تصمیم بزرگی گرفتند ،مردم تصمیم گرفتند حاکمانشان چه نوع سیاست ورزی و حکومت داری را اجرا نمایند.

                                       بنام خدا

                     تدبیر یعنی درست تصمیم گرفتن ! 

آری ای برادر در انتخابات ریاست جمهوری امسال مردم تصمیم بزرگی گرفتند ،مردم تصمیم گرفتند حاکمانشان چه نوع سیاست ورزی و حکومت داری را اجرا نمایند.

مردم دکتر روحانی را از میان کاندیدا های ریاست جمهوری سال92 انتخاب نمودند .چرا که از میان نامزد های ریاست جمهوری برایشان مطلوبیت و ارزش بیشتری به همراه داشت . مردم منصب ریاست جمهوری را به شخصی دادند که به باورشان بین سود و ضرر شان کفه ترازو به سوی زندگی بهتر  می باشد . مردم به گفتمانی رای دادند که به گفته امام علی ( ع ): من از بی تدبیری امتم می نالم . فکر و باورشان این بود که این گفتمان درمان این بی تدبیری است . حال که دولت  تدبیر و امید در حال برنامه ریزی و استقرار و اجرای وعده های خود می باشد  .تا با استفاده از نیرو های توانمند و شایسته و همفکر خود شعارهایی که در انتخابات طرح نمودند و مردم به این شعار ها باور کردند و به آن رای دادند  را اجرایی نمایند .

مردم گیلان ، زن و مرد و پیر و جوان از مدت ها پیگیر روند شکل گیری و تغییر معادلات سیاسی کشورشان  بودند  و مثل همیشه  با زیرکی و هوشمندی توانستند یکی از پیشرو ترین استانهای کشور در انتخابات اخیر باشند.

استان گیلان با دارا بودن نیرو های توانمند و شایسته در سطح بالاترین نیروهای ستاد جناب آقای روحانی، تاثیر بسزایی در این پیروزی بزرگ  داشتند که  محوریت آن را جنا ب آقای د کتر نوبخت که یک نعمت و افتخار بزرگ برای ما گیلانیان می باشد بر عهده داشت. ستاد د کتر روحانی درگیلان جزء اولین ستادهایی بود که در کشور تشکیل شد و شکل گرفت . با تو جه به این که این ستاد زمانی شکل گرفت که قدرت تصمیم گیری برای بسیاری از نیرو های سیاسی سخت و مشکل بود وهمینطور وضعیت سیاسی کشور انقدر غیر شفاف بود که به راستی تصمیم درست و شایسته بسیار سخت و مشکل مینمود. اما در این فضای بسیار سخت جناب آقای مهندس شجاع به عنوان رئیس ستاد د کتر رو حانی با استقامت و پشت کار و اعتماد به نفس بالا توانستند نیرو های شایسته و توانمند را در این ستاد با کمترین امکانات و بیشترین محدودیت ها در میان ستاد های کاندیداهای ریاست جمهور به پیش برند و با کمترین تنش در عرصه سیاسی گیلان و با بالاترین تعامل با نیرو های سیاسی اصلاح طلب و معتدل توانستند یکی از استانهای باشند که بالاترین رای را به آقای حسن رو حانی دادند . در اینجا نباید از بینش و بزرگواری و تدبیر بزرگان اصلاح طلب گیلان  غافل شد .

حال  چند ماهی از انتخابات می گذرد و بر اساس رسمی که بعد از هر انتخابات جریانات پیروز نیروها ی توانمند و شایسته خود را برای اجرای برنامه های وعده شده معرفی می نمایند  تا با استفاده از قدرت و شایستگی مدیریتی شان  رضایتمندی و اعتماد بیشتر مردم را به دست آورند .

اما در کمال تعجب مشاهده می شود جریانات سیاسی که در انتخابات اخیر مردم به آنها نه بزرگ گفتند و در طول هشت سال گذشته فریادهای مردم و انتقادهای کارشناسان را نشنیدند و نابودی کشاورزی ، بی کاری جوانان ، مشکلات فرهنگی و فقر بی حیا را باور نداشتند و همینطور مدیران آزمایشگاهی را بر سر کار نهادند سعی بر آن دارند که همچنان خلاف خواست ملت حرکت کنند.در کمال تعجب این رفتار در تعدادی از نمایند گانی که نه در جریان انتخابات و نه بعد از آن با آرای ملت هم نظر نبودند و همچنان داعیه خدمت به همین مردم را دارند در تلاشند نیروهای توانمند بومی واعتدال گرای گیلان را کنار بگذارند و از نیروهای غیر بومی و غیر همراه با خواست مردم استفاده نمایند . دولت نیز خواستار تغییر استانداران سراسر کشور می باشد ولی بعضی از نمایند گان مجلس علاقه ای به شنیدن صدای دولت و ملت ندارند . به راستی این عدم توجه به خواست افکار عمومی، مردم را به سمتی نمی برد که فردا نیز صدای نمایندگان مجلس  را نشنوند؟

مهدی کارگر

رییس ستاد دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92(شهرستان آستانه)