امروز: جمعه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین خبرها

محمد آوندی

مشک آن است که ببوید

تاریخ انتشار : یکشنبه ,۲۴ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۱
نخست  ←   یادداشت   ←   مشک آن است که ببوید
در سال های اخیر رفتاری در شهرها و روستاها به شدت در حال گسترش است که نشان از رویکردی جدید درمناسبات بین مردم و مسئولین دارد. حجم گسترده ای از بنرها و پرده های عریض و طویل تقدیر و تشکر در میادین،خیابان ها و حتی کوچه ها چشم هر بیننده ای را مات و مبهوت می کند .

                                                  به نام خدا

                                         مشک آن است که ببوید

در سال های اخیر رفتاری در شهرها و روستاها به شدت در حال گسترش است که نشان از رویکردی جدید درمناسبات بین مردم و مسئولین دارد. حجم گسترده ای از بنرها و پرده های عریض و طویل تقدیر و تشکر در میادین،خیابان ها و حتی کوچه ها چشم هر بیننده ای را مات و مبهوت می کند .

روحیه سپاس و تشکر از ویژگی های مطلوب انسان به شمار می رود، چنانچه به افراط کشیده شود و یا شیوه ی انجام دادن آن غیر اصولی باشد پیامد های ناپسندی را در افکارعمومی به دنبال خواهد داشت و گاهی هم سبب بدعت های غیر منطقی میگردد که باعث افزایش سردرگمی شهروندان در شناخت واقعی ازعملکرد افراد در مسئولیت های محوله میشود. اگر قرار باشد با توجه به نقش افراد در توسعه و پیشرغت جامعه پیام های تقدیر و تشکر فراهم گردد باید بیشترین پیام ها مربوط به اقشار تولید کننده در عرصه های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات باشد اما واقعیت این چنین نیست . مخاطب اکثر قریب به اتفاق این سفارش ها مربوط به صاحبان قدرت در امور سیاسی، اداری واجتماعی است که عموما هزینه های مربوط به  پرده های   تقدر و تشکر آنان از منابع عمومی ویا دولتی تامین میگردد .

زمانی که یک مسئول در سازمان دولتی یا غیردولتی فعالیتی را انجام می دهد که موجب بهبود وضع موجود یا تسریع در ارائه خدمات می گردد ، به وظیفه ی سازمانی خود عمل کرده  و نقش خود را به عنوان یک  کارمند به خوبی ایفا کرده است، درچنین شرایطی هیچ گونه توقعّی از سوی افرادی که این خدمات را دریافت کرده اند نباید داشته باشد.به منظور ترویج رفتار مطلوب و تقویت انگیزه ی تلاش در کارکنان،از سوی مدیران ذی ربط ساز و کار های مناسب برای تقدیروتشویق پیش بینی شده است که در مناسبتهای پیش بینی شده اجرا میگردد.

شاید این سوال مطرح شود که این حرکت ها مردمی و خود جوش بوده و صرفا به عنوان ادای تکلیف و سپاس گزاری است.در این گونه موارد شایسته ترین کار آن است که به صورت کتبی با ذکر دلایل از دستگاه و یا مدیر مافوق تقاضا گردد شخص ویا اشخاصی مورد تقدیر قرار گیرند.از طرفی دیگر این شائبه در افکار عمومی وجود دارد که سفارش بسیاری از پرده های تقدیر و تشکر از سوی هواداران  و اطرافیان برای بازار گرمی،شهرت،تثبیت موقعیت و جلب نظرافکار عمومی برای فرد یا افراد خاص انجام می گیرد و به هیچ عنوان جنبه ی مردمی ندارد و آنان هستند که امروز با صرف هزینه های این چنین ، فردا به دنبال منافع آن چنان هستند . کاری به درست یا نادرست بودن این مطلب ندارم.آنچه اهمیت دارد این است که در هر صورت رفتارهای سازمانی هر فرد باید در جایگاه سازمانی خود مورد نقد،بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

هر مسئول موظف است از شرح وظایف سازمانی خود اگاه باشد و با تلاش،پشتکار و تعامل منطقی با سایرین برای تحقق اهداف تعریف شده در حوزه ی مسئولیت خود همه ی توان و استعداد خود را به کار گیرد تا بتواند ضمن ارایه خدمت، مدارج پیشرفت را بر اساس چارت سازمانی طی نماید. در چنین شرایطی انگیزه ی تلاش شغلی در کارکنان تقویت می شود و راندمان کاری نیز افزایش می یابد . جامعه همانند رودی است که در شرایط طبیعی با حرکت های هماهنگ در مسیر عادی خود جریان

دارد ، چنانچه بدعت های نسنجیده و غیرمنطقی در روابط بین مردم و مسئولین پایه گذاری شود و باهیاهو و ترفند های مختلف گسترش یابد همانند سیلابی است که جریان آب رامتلاطم می کند، با شتاب غیر منطقی به این طرف و آن طرف می کوبد وبا جار و جنجال و سر در گمی، تخریب و خرابی را به دنبال دارد.

رفتار های اجتماعی همانند همه ی پدیده های طبیعی دچار آفت می شوند و اگر به موقع شناسایی و کنترل نشوند به جامعه خسارت وارد می کنند، عملکرد اجتماعی افراد باید به طور مستمر با معیار های خاص، توسط کارشناسان علوم رفتاری مورد بررسی و سنجش قرار گیرد تا از افراط  و تفریط مصون بماندو با حرکت در مسیر طبیعی سبب بروز خلاقیت ها و ظهور ویژگی های پسندیده در آحاد جامعه گردد.

(محمدآوندی)

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

4   0

4

نظرات خوانندگان

م.ر دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
جناب اوندی: جامعه ارمانی که در یادداشت وزین شما تصویر شد بسیار دور از انتظار بنظر میرسد هر چند این اسیب شناسی با وجود تعارفات سیاسی ونان قرض دادن های همیشگی در میان ارباب قدرت یکی از نتایجش خودستایی وعوامفریبی های کاذب در قالب تندیس ها وبنرهاو... بوده است با این همه اینگونه جریان سازی ها امروزه بیشتر به مثابه دلقک بازی های سیاسی میماند که بیشتر جنبه تمسخر ان را میان قاطبه مردم دامن میزند.
0 0