امروز: جمعه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین خبرها

محسن بیناپور

تغيیر فراموش نشود

تاریخ انتشار : چهارشنبه ,۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۲
نخست  ←   یادداشت   ←   تغيیر فراموش نشود
24خرداد1392 علاوه بر آنكه يك حماسه سياسي براي ايران و ايراني بود معناي دیگري هم داشت و آن تغيیرخواهي بود.

                                                  تغيیر فراموش نشود

24خرداد1392 علاوه  بر آنكه يك حماسه سياسي براي ايران و ايراني بود معناي دیگري هم داشت و آن تغيیرخواهي بود.حركت مردم و راي مردم در 24خرداد نشان داد كه ملت ايران از اين 8سال دولت احمدي ن‍ژاد و سيستم كاري و تصميم گيري او خسته و دلزده شده بودند. همگان ديدند كه در دور افتاده ترين نقاط كشور مردم به شعار تغيیر روحاني راي دادند.اين راي معناي عظيمي درخود داشت كه تا امروز هم بعضي از جريانها و افراد نتوانسته و يا نميخواهند آن معنا را درك نمايند.راي مردم در 24خرداد اين را نشان داد كه مردم به كسي نظر دارند كه ميتواند اين شيوه غلط و غير عقلاني دولت نهم و دهم را تغیير دهد و ناكارآمدي دولتمردان نهم ودهم را به كارآمدي تبديل کند.

اما تغیير زماني حاصل ميشود كه ابزارها و بستر آن فراهم باشد.نميشود با نفرات دو دولت گذشته به استقبال تغیير رفت نميشود با تفكر و روش افرادي حركت كرد كه تا به امروز در راس تصميم گيري بودند و اين وضع موجود حاصل تصميمات همين افراد است البته نبايد برخورد حذفي انجام داد اما ميشود از تجربه آنها در جاهاي ديگر استفاده كرد.

يكي از جايگاههايي كه بايد در آن تغیير صورت گيرد و روند تصميم گيري هم تغیير یابد جايگاه استاندار است . استان گيلان كه در سرسبزي بي نظير خود گمنام و محروم مانده ، ديگر نبايد چون گذشته اداره شود و بايد تغیير در آن لحاظ گردد. بايد صداي مردم كه خواهان تغيیر هستند شنيده شود. اگر قرار بود تغیيري صورت نگيرد پس چرا مردم در انتخابات شركت كردند؟ پس چرا به كسي راي دادند كه شعارش تغيیر است ؟اگر مردم تغيیر نميخواستند  خوب در 24 خرداد به كسي راي ميدادند كه وامدار همین جريان موجود بوده است.

پس استاندار گيلان بايد تغيیر يابد. اينكه تعدادی از نمايندگان گيلان مخالف تغيیر استاندار هستند براي مردم گيلان اين سوال پيش مي آيد كه چرا نمايندگانشان به راي و نظر آنها حرمت نميگذارند؟چه شده كه تا دیروز همين نمايندگان از مردم سخن ميگفتند ولي حال، نظر خود را بر نظر مردم بالاتر ميشمارند؟ از نمايندگان سوال اين است كه چرا پيام مردم در 24 خرداد را براي خود معنا نكرديد و طوري ديگر عمل ميكنيد؟

نمايندگان محترم بايد بدانند كه اگر مخالف راي و نظر مردم عمل كنند قطعا در انتخابات مجلس در راي و نظر مردم جايي نخواهند داشت.

حال كه مردم گيلان به شخصي براي استانداري اقبال نشان داده اند بايد بنظر مردم احترام بگذارنداين شخص كسي  نيست جز عبدالغفار شجاع نماينده دو دوره مجلس و ريس سازمان چاي و رييس كمیسيون كشاورزي مجلس و مشاور وزير جهادكشاورزي دولت آقاي خاتمي. ايشان در سال84 رييس ستاد انتخاباتي هاشمي رفسنجاني و در انتخابات 24خرداد رييس ستاد دكتر روحاني بودند.ميتوان از اين افراد به نحو احسن استفاده كرد . با نگاهي به برنامه ارايه شده از طرف جناب آقاي شجاع ميتوان متوجه شد كه ايشان يك برنامه درست ،منطقي،عقلاني و منطبق با شرايط حساس گيلان را دارا ميباشند.اين خواست مردم گيلان است و بايد به آن احترام گذاشت.گيلان بايد با تغیيرات مثبت و روي كار آمدن فردي چون شجاع به رتبه بالاتري نسبت به امروز برسد و نمايندگان محترم نبايد در مقابل اين خواست عمومي ايستادگي نمايند و بدانند كه اگر به نظر مردم در تغيیر خواهي توجهي نكنند بطور يقين  در انتخابات مجلس كه حدود دو سال ديگر برگذار خواهد شد جايي نخواهند داشت.

محسن بيناپور

روزنامه نگار