تدبیر شرق


ویژه نامه روزنامه شرق در گیلان، دوباره راه افتاد


شنبه ,۲۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۱ | کدخبر:210

به گزارش" تدبیر شرق" سرپرست این روزنامه در استان گیلان، سیاست های کاری خود را همان سیاست روزنامه شرق خواند و گفت: الگو کاری ما همان ژانر روزنامه شرق است، تیم روزنامه شرق در استان گیلان می کوشد تا دراستان گیلان همانند روزنامه شرق در کشور باشد و خدمات متفاوتی را اریه دهد .

وی افزود: ما آماده خدمات خبری و ژورنالیستی به همه افراد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی استان هستیم و هیچکس نباید بیاندیشد که این روزنامه از شخصیت یا جبهه خاصی حمایت می کند، درب این روزنامه به روی همه هم استانی های فهیم باز است.

وی در پایان به روزهای چاپ ویژه نامه اشاره کرد و خاطر نشان کرد: قرار بر این است که فیلا هر دو هفته یک ویژه نامه به چاب برسد و 15 و 30 هر ماه ویژه نامه در به همراه  روزنامه شرق در دکه های روزنامه فروشی عرضه شود/خزرآنلاین