آخرین خبرهااسلایدرملییادداشت

احمد میراحسان/ظریف، سرداری پیروز!

تدبیرشرق/احمد میراحسان :دلم می خواهد با منطق کشمکش های یک اثر دراماتیک، همان سناریوهایی که آمریکا دوست دارد برای بازی های سیاسی اش دنبال کند به برجام و نتیجه کنونی اش بنگرم و آن را بازخوانی کنم. البته سر آن ندارم که به هزار برهان، مبرهن سازم، مذاکرات ایران با ۱+۵ برسر برنامه هسته ای، مشهور به مذاکرات برجام یکی از درخشان ترین و بی مانند ترین موفقیت های دیپلماسی ایران طی تاریخ بوده است. این کاری است که یک کتاب مستدل و مستند باید انجام دهد. باید بگویم پیکره ی اصلی این پیروزی ما بر دو قدرت اجتماعی و فردی متشکل، استوار است. از نظر من صحنه نمایش جهانی کشمکش خیر و شر در قالب              «فیلم برجام » گویای حقانیت ایران در مقام نیروی خیر و شرارت آمریکاست. اراده ملی در دفاع از استقلال ایران و ارزشهای بنیادین جمهوری اسلامی به صورت نماد حقانیت ظاهر شده است که مبتنی است بر حق پیشرفت علمی / تکنولوژیک مردم ایران، رها از سیطره ی قدرت های سیطره جو برحسب منافع ملی و هم متکی است بر صلحجویی نظامی که ضمن حق دفاع از خود از هر نظر ، دینی، سیاسی و اخلاقی با سلاح های کشتار جمعی مخالف است در حالی که دولت امریکا بر اساس سیاست خاورمیانه ای خود و فروش هر چه بیشتر سلاح به پیروان عرب خود، تلاش فراوان بیست ساله ای را پیگیرانه دنبال کرده  تا وانمود سازد ایران درصدد تولید بمب های اتمی است و در این راه از هر دروغی ابا نداشته و همدست شرارت صهیونیستها و هابی ها، داعشی ها، و منافقین بوده و در انتها هم علیه پیمان آشتی و صلح طلبی، بپاخاسته و برآن تف انداخته! این است موفقیت ظریف که وانموده آمریکا را بر باد داده است.

پیرنگ جست و جوی حقیقت وارونه،و پرسش نخستین حالا پاسخ برده سوم را یافته است!

وانموده ای که یک بار در جنگ خلیج فارس توانست فضای ذهنی متکی بر دروغی بزرگ را سازمان دهد و در بازی پیچیده ای جهان را در اشغال عراق و افغانستان و حمله به رژیم صدام پس از استفاده فراوان از آن، به همدلی وادار سازد. فیلمانه برجام، در این مسیرکاملا به سود ایران پیش رفته است، حتی حالا که آدمی مثل ترامپ آن را پاره می کند.و چهره عریان دروغ علیه ایران و واقعیت متجاوز خود را برابر جهان به تماشا نهاده است. این یک پیروزی بزرگ برای ایران و آقای ظریف بشمار می آید.

به یاد داریم اشتباهات متعدد یک گرایش افراطی و عدم فهم تکالیف درست و کاربرد خرد در اقناع افکار عمومی، کار را به آنجا کشاند که در دوران آقای احمدی نژاد آمریکا ، مدل دلخواه کابینه ای را در ایران، در اختیار خود دید که عملا به اهدافش خدمت می کند، و به جای شجاعت قدرت اقناع مردم جهان عقلانیت و آمادگی در دفاع از منافع ملی ، حاضر است نمایش های ماجراجویانه ای با بازی های هیجانی به اجرا درآورد که سرمایه سلطه ی جهانی به آن نیازمند است و برای نفوذ نظامی هرچه بیشتر و منافع  میلیتاریستی اش همچون سیبی افتاده در دامانش از آن استفاده می کند. خطای عمل تا آنجا هویدا شد که دیدیم سهل انگاری های خامسرانه ، راه قطعنامه های باور نکردنی علیه ایران را هموار ساخت.

درست دیپلماسی ظرف در مذاکرات برجام مسیری معکوس پیمود. هر قدر که پیش از این کنش های متکی بر فقدان مهارت های دیپلماتیک در مذاکرات، ضعف در گفتگوی حرفه ای و حقوقی در جزئیات و عدم آشنایی به تکنیک های مذاکره برای خدمت به استراتژی ایران در سیاستمداران وزارت خارجه مشهود بود ، ظریف دارای این توانایی به انضمام احاطه ی فردی و جذابیت و قدرت ظهور صداقت ایران در انظار جهانی بر اساس روحیه و شخصیت و فیزیک و چهره خود و زبان موجودیت و زبان چهره  بدن خویش شمرده شد و درعمل نشان داد مذاکره کننده ای قابل، عاقل، تیزهوش ، ساعی و ماهر و مطلع و مسلط است.

چرا در این مذاکرات، تا همین آخرین تیری که از ترکش آمریکا رها شد، باید ایران پیروزمند و ظریف سرداری فاتح به حساب آید؟

زیرا این مذاکرات به همه جهان نشان داد، ایران در پی تولید بمب اتم نیست و این به وسیله نهادهای بین المللی تحت سلطه غرب، با رها تایید شد.

از آنجا که همه ماشین تبلیغی و رسانه ای آمریکا درصدد اقناع افکار عمومی جهان، اروپایی و بویژه آمریکایی ها بوده که به سبب این پروژه اتمی، حق حمله، نابودی و تخاصم آشتی ناپذیر با ایران بوسیله غربی ها و همه کشورهای دیگر امری مشروع است، پیروزی ظریف و هدایت برجام به سمت دروغین بودن خطر ایران که مورد تاکید آمریکا و صهیونیستها و عربستان، سه ضلع بس ارتجاعی سیاست تجاوز کشتار، بوده است، قطعا پیروزی اصلی و بزرگ بشمار می آید.

بارها و بارها ، امام (ره) مشی اصلی انقلاب اسالمی را گوشزد کرد. انقلابی که قرار نیست. برای کسب امتیازات اقتصادی ، عدالت و حقیقت را زیر پا نهد و چهره جمهوری اسلامی را، چهره رژیمی خشن، زورگو و متجاوز معرفی نماید. از این منظر، دیپلماسی مذاکرات برجام به جهان اثبات کرد، این آمریکا است که بدعهد، بهانه جو  متجاوز و غیرقابل اعتماد است و دوران زندگی بس ارتجاعی و توطئه آمیز و سرشار از دروغ و خشونتی را از سر می گذارند. این پیروزی بزرگ ظریف کاملا متکی برحقیقت آرمان امام (ره) و اسلام در مقابله با طاغوت سلطه ی جوی عصر و فرعون زمانه است.

مطمئناموفقیت بی مانند ظریف متکی بر سیاست درست رهبری کننده جمهوری اسلامی است ، سیاسی مدافع عدالت ، استقلال حق زندگی آزاد و پیشرفت ، همه کسانی که در دفاع از حقیقت در برابر ستم وحشیانه آدمکشی آمریکا و همدستانش کوشیدند، سیمایی مدافع عدالت و مظلومیت و حقیقت برای ایران در اذهان جهانیان فراهم آورند، زمینه ساز پیروزی دکتر ظریف بوده اند.

پیروزی ایران و دیپلماسی ظریف که متکی بر حقانیت و مظلومیت ایران است، کاملا آشکار است. سه نظام درنده و منفور با چهره عریان تجاوز، خریدار انزجار میلیاردها انسان شده است و در عوض تمام جهان حتی متحدان آمریکا ، یعنی اروپا در انظار جهانیان، مظلومیت، حقانیت و درستی جمهوری اسلامی و اعتماد پذیری آن را گواهی می دهند.

اینکه آمریکا همه تلاش اش را برای نابودی برجام به کار بست و دست آخر بر آن تف انداخت و آن را پاره کرد ، از سوی هر کشور و هر فرد و همه تاریخ و حافظه  بشری ، کنشی شرورانه است در ستم پیشگی و زورگویی و این هم پیروزی دیگری برای ایران شمرده می شود.

در ایران ، جریانی که نگرشی افراطی دارد و همواره از خدا و رسول خدا (ص) فرامین الهی و الگوی معصومان و پیشوایان دین (درود خدا بر آنان باد) فرسنگها ، جلوتر می دود و مسحور نفسانیت و خودخواهی خویش و بی خبر و بی توجه به افکار مردم جهان و مردم خود است، این روزها راه خواهند افتاد و در بوق اکرنا خواهند دمید که ما از اول هم می گفتیم مذاکرات برجام خطا و به ضرر ماست.

اینها هیچ حق ندارند از دستامد عقلانی و الهی برجام در ارائه چهره ای خردمند و عدالت دوست و خواهان آزادی و پیشرفت همه مردم که مذاکرات به رهبری ظریف برای ایران فراهم آورده بهره ببرند.

زیرا در حقیقت عمل آمریکا مبین حقانیت نادرستی مذاکرات نیست بلکه اتفاقا درستی و پیروزی ایران در مذاکرات و افشای دشمن است.

آیا وقتی معاویه فریبکاری می کند و یزید عهدنامهامیرالمومنین ابوالحسن (ع) و جانشین او امام حسن علیه اسلام را پاره می کند این رخداد گویای شرارت بنی امیه بود یا خطای امامان معصوم؟ کاملا مشخص است فرصت طلبانی که عمل خصمانه طاغوت را به پای خطای ظریف و صحت و درستی تاکتیک مذاکرات                 می نویسند، هیچ معرفتی از برخورد تیز هوشانه و عاقلانه و وفادارانه اسلام ناب محمدی (ص) ندارند. اگر راه آن افراطی ها طی می شد. امروز همه جهان اقناع شده بود که ایران کشوری ماجراجو است و باید آن را نابود کرد.

همیشه، همه چیز با این درک کودکان قابل توجیه نیست که ما مظلومانه می میریم، بسا اوقات شجاعت در مردن نیست، مرگ یک خودکشی جبونانه است و یا رفتاری افراطی و انتحاری از زمره رفتار خوارجی و داعشی و منافقان محسوب می شود کسانی گاه با توان اوج شجاعت و صداقت در شهادت در راه خدا، می دانند که تکلیف شان شهادت نیست. بلکه ماندن و پیروزی است. نظیر فتح مکه و یا حتی زمانی که وقت قیام نرسیده بود و معصوم (ع) با حیات طیبه خود، راه معرفت بخشی انسان ها را می پیمود.

با این صحنه هاست که می گویم کشمکش برجامی ایران و آمریکا به سود ایران بوده است. در نتیجه سیاست درست سرداری چون ظریف، همه جهان علیه سیاست ارتجاعی سرمایه جهانی و خشونت و بد عهدی و زورگیری و دروغگویی عریانش کنار ایران و جبهه حق و خیر قرار گرفت. و راه سرفرازی جمهوری اسلامی هموار شدمهم نیست که ما می مانیم یا نمی مانیم. اگر خود فساد کار و اهل تبعیض و استبداد و دروغ و خیانت و سوء استفاده از قدرت نباشیم، تردیدی نیست که خواهیم دانست روش ظریف، تا چه حد به سود اسلام، جمهوری اسلامی ، مردم جهان و افشای شرارت آمریکا بوده است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن