آخرین خبرهایادداشت

یونس رنجکش/سرگیجی در مقابل حکمرانی جدید!

امروز تصمیم سازی ها در قطع ارتباطات جهانی به هر طریق به دلیل وابستگی امور مربوط به شبکه سایبری غیر قابل اجرا است و از هر روزنه ای که بخواهیم تهدیدات مورد نظر وجود خواهد داشت مگر آنکه با برنامه ریزی و کنار آمدن با پدیده های نوظهور ارتباطی به واسطه خلق بستر های جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و آماده سازی و آگاه سازی جامعه باسواد رسانه ای این تهدیدات را کاهش دهیم.

تدبیرشرق/بگو مگوهای ناشی از فیلترینگ تلگرام و برخورد های انجام گرفته از جمله دلمشغولی های مردمی این روزهای جامعه ایرانی است که تبدیل به یکی از دغدغه های جدی حاکمیت شده است بطوریکه اعمال سیاست های دوگانه مقابله و یا کنار آمدن با این پدیده نوظهور فضای رسانه ای پاشنه آشیلی است که بنا به دلایل مختلف می تواند برای هردو طیف فرصت ها و تهدیداتی را به همراه داشته باشد.
آنچه که در این کشمکش شاید چندان به چشم نمی آید تغییر فضای اجتماعی جامعه ایرانی و شاید بهتر بگوییم فضای جهانی با رشد متنوع ابزارها و امکانات نوین رسانه ای است که جامعه جهانی را از فضای تئوری دهکده جهانی مک لوهان به دنیای سایبری انتقال داده است و مهمترین ویژگی این دنیای مجازی خارج شدن قدرت تصمیم سازی دنیای واقعی است که متاثر از فضای فعلی رشد تکنولوژی ارتباطی قادر به کنترل آن نیست و هرگونه رفتار تعارض گرایانه با این فضا تبدیل به چالشی جدید و ظهور پدیده ای جدیدتر مقابله گر خواهد شد بطوریکه با تصمیم فیلترینگ تلگرام در ظرف چند دقیقه با خبر ورود برنامه و تکنولوژی های جدیدتر برای دسترسی آسانتر به این ابزار اطلاع رسانی روبرو شدیم و این نشان می دهد که برخوردها وتصمیماتی که برای مقابله با فضای مجازی کشور درراستای برخورد با پدیده هایی که احساس هنجار شکنی و تهدید امنیت داخلی از آنها می شود، می تواند از شیوه ها و روش های دیگر ادامه یابد.
آنچه که امروز نه تنها ایران بلکه دنیا را با تهدید جدی روبرو ساخته است پدیده جهان سایبری است که تعریف جدیدی از حکمرانی در دنیا را ایجاد کرده است و در این حکمرانی جدید به دلیل وابستگی تمامی زیرساخت ها و همچنین زیربناهای توسعه ای جهان به فضای سایبری قدرت حکمرانی در دستان کسی خواهد بود که کلید حکمرانی این فضا در دستان اوست یعنی می تواند به راحتی میزان مبادلات اقتصادی ، بانکی، ارتباطات مخابراتی و سایر حوزه ها را کنترل کند پس پیش از آنکه بخواهیم با ابزار های تکنولوژی برخورد کنیم ابتدا می بایست با درک فضای حکمرانی جدید دنیا سیاست هایی را اتخاذ و در مقابله با این پدیده در ابعاد مختلف سناریو های مهار کننده داشته باشیم و به دور از بهره برداری های منفعت طلبانه گروهی به دنبال تامین منافع ملی به دور از رقابت های جناحی باشیم زیرا این پدیده نه تنها جامعه ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است و تمام زیرساخت ها و شبکه های ملی را به خود وابسته نموده بلکه جهان پیرامونی رانیز متاثر از خود کرده است.
امروز تصمیم سازی ها در قطع ارتباطات جهانی به هر طریق به دلیل وابستگی امور مربوط به شبکه سایبری غیر قابل اجرا است و از هر روزنه ای که بخواهیم تهدیدات مورد نظر وجود خواهد داشت مگر آنکه با برنامه ریزی و کنار آمدن با پدیده های نوظهور ارتباطی به واسطه خلق بستر های جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و آماده سازی و آگاه سازی جامعه باسواد رسانه ای این تهدیدات را کاهش دهیم.
اکنون باید بپذیریم که در مقابل جهان واقعیت ها که در زندگی روزمره قابل لمس است فضای دیگری خلق شده است که درک آن کمی سخت تر اما واقعیتی موجود است که نمی توان به راحتی از آن گذشت و این فضا علاوه بر پیادمهای اجتماعی و فرهنگی دارای ابعاد مختلفی از تاثیرگذاری های اقتصادی و امنیتی است که هرچند به شکل مجازی ظهور یافته است اما تاثیرات آن بر زندگی واقعی و مدیریت جهان واقعیت، امری غیر قابل انکار می باشد وشاید تمام دنیا در مقابل این حکمرانی جدید دچار سرگیجی و سردرگمی شده است!

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن