امروز: دوشنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۴

         <a class='slide-image-a' href='http://tadbireshargh.ir/news/showNews/4387-نظر سنجی مهم پایگاه خبری - تحلیلی تدبیر شرق / به نظر شما کدامیک از مدیران ارشد استانی زیر عملکرد موفق تری در دولت تدبیر و امید تاکنون در سطح استان گیلان داشته اند؟.html'>نظر سنجی مهم پایگاه خبری - تحلیلی تدبیر شرق / به نظر شما کدامیک از مدیران ارشد استانی زیر عملکرد موفق تری در دولت تدبیر و امید تاکنون در سطح استان گیلان داشته اند؟</a>
         <p class='slide-image-p'>
         در همین راستا پایگاه خبری – تحلیلی تدبیر شرق بر آن شد که نظر سنجی گسترده ای را در سطح مدیران دستگاههای دولتی استان گیلان برگزار نموده تا بتواند سنگ محکی برای آنها در جهت ارزیابی عملکردشان در دولت تدبیر و امید باشد</P>

تصاویر برگزیده

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از مدیران ارشد استانی زیر عملکرد موفق تری در دولت تدبیر و امید تاکنون در سطح استان گیلان داشته اند؟